EKGT darbo grupės

EKGT darbo grupės

EKGT ekspertų darbo grupės, sudarytos 2018 m. vasario 20 d.Tarybos posėdyje.

Švietimo ir mokslo

  • D. Vyčinienė
  • E. Sakadolskienė
  • D. Senvaitytė
  • R. Žarskienė
  • D. Urbanavičienė
  • Rūta Čėsnienė (kviestinė ekspertė)
  • Gaila Kirdienė (kviestinė ekspertė)
  • Dalia Vaicenavičienė (kviestinė ekspertė)
  • Emilija Bugailiškienė (kviestinė ekspertė)
  • Daiva Briedienė (kviestinė ekspertė)

Nematerialaus kultūros paveldo

  • O. Drobelienė
  • L. Petrošienė
  • L. Sungailienė
  • R. Žarskienė
  • V. Jocys
  • J. Šorys
  • R. Paukštytė-Šaknienė
  • M. Ričkutė
  • D. Urbanavičienė

Tautinio paveldo produktų

  • Z. Mackevičienė
  • V. Reipaitė
  • V. Jocys
  • J. Rudzinskas
  • D. Urbanavičienė

Kultūrinio turizmo

  • V. Griškevičienė
  • V. Reipaitė
  • D. Senvaitytė
  • V. Jocys
  • Z. Mackevičienė
  • D. Urbanavičienė

Regionų kultūros politikos

  • V. Griškevičienė
  • Z. Mackevičienė
  • O. Drobelienė
  • R. Vasaitienė
  • V. Jocys
  • J. Rudzinskas
  • D. Urbanavičienė

Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo

  • E. Sakadolskienė
  • K. Kuprytė
  • V. Jocys
  • N. Balčiūnienė
  • R. Paukštytė-Šaknienė
  • D. Urbanavičienė

Etnokultūrinio sąjūdžio

  • M. Ričkutė
  • D. Vyčinienė
  • N. Balčiūnienė
  • D. Urbanavičienė

Etninės kultūros sąvokų

  • L. Petrošienė
  • D. Senvaitytė
  • V. Jocys
  • D. Urbanavičienė

Etninės kultūros sklaidos

  • J. Rudzinskas
  • J. Šorys
  • D. Urbanavičienė
X