Ekspertų grupės

Ekspertų grupės

EKGT ekspertų darbo grupės, sudarytos 2018 m. vasario 20 d.Tarybos posėdyje.

Švietimo ir mokslo

 • D. Vyčinienė,
 • E. Sakadolskienė,
 • D. Senvaitytė,
 • R. Žarskienė,
 • D. Urbanavičienė,
 • Rūta Čėsnienė (kviestinė ekspertė),
 • Gaila Kirdienė (kviestinė ekspertė),
 • Dalia Vaicenavičienė (kviestinė ekspertė),
 • Emilija Bugailiškienė (kviestinė ekspertė),
 • Daiva Briedienė (kviestinė ekspertė).

Nematerialaus kultūros paveldo

 • O. Drobelienė,
 • L. Petrošienė,
 • L. Sungailienė,
 • R. Žarskienė,
 • V. Jocys,
 • J. Šorys,
 • R. Paukštytė-Šaknienė,
 • M. Ričkutė,
 • D. Urbanavičienė, 

Tautinio paveldo produktų

 • Z. Mackevičienė,
 • V. Reipaitė,
 • V. Jocys,
 • J. Rudzinskas,
 • D. Urbanavičienė, 

Kultūrinio turizmo

 • V. Griškevičienė,
 • V. Reipaitė,
 • D. Senvaitytė,
 • V. Jocys,
 • Z. Mackevičienė,
 • D. Urbanavičienė, 

Regionų kultūros politikos

 • V. Griškevičienė,
 • Z. Mackevičienė,
 • O. Drobelienė,
 • R. Vasaitienė,
 • V. Jocys,
 • J. Rudzinskas,
 • D. Urbanavičienė,

Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo

 • E. Sakadolskienė,
 • K. Kuprytė,
 • V. Jocys,
 • N. Balčiūnienė,
 • R. Paukštytė-Šaknienė,
 • D. Urbanavičienė, 

Etnokultūrinio sąjūdžio

 • M. Ričkutė,
 • D. Vyčinienė,
 • N. Balčiūnienė,
 • D. Urbanavičienė, 

Etninės kultūros sąvokų

 • L. Petrošienė,
 • D. Senvaitytė,
 • V. Jocys,  
 • D. Urbanavičienė, 

Etninės kultūros sklaidos

 • J. Rudzinskas,
 • J. Šorys,
 • D. Urbanavičienė.
X