Ekspertų grupės

Ekspertų grupės

EKGT ekspertų grupės (komisijos) sudaromos atskiroms etninės kultūros problemoms nagrinėti.

Švietimo ir mokslo (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Vytautas Ališauskas
 • Emilija Bugailiškienė
 • Virginijus Jocys
 • Zigmas Kalesinskas
 • Jūratė Šemetaitė
 • Daiva Vyčinienė
 • Vilma Griškevičienė

Tautinio paveldo produktų (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Dalia Bernotaitė-Beliauskienė
 • Virginijus Jocys
 • Juozas Šorys
 • Vytautas Tumėnas
 • Aušra Žickienė

Etnografinių regionų (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Dalia Bernotaitė-Beliauskienė
 • Vidmantas Bezaras
 • Ona Drobelienė
 • Virginijus Jocys
 • Eugenijus Jovaiša
 • Zigmas Kalesinskas
 • Rasa Paukšytė-Šaknienė
 • Jonas Vaiškūnas
 • Daiva Vyčinienė
 • Aušra Žičkienė
 • Vilma Griškevičienė

Tarmių (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Ona Drobelienė
 • Zigmas Kalesinskas
 • Jūratė Šemetaitė
 • Juozas Šorys

Etninės kultūros paveldo (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Nijolė Balčiūnienė
 • Vidmantas Bezaras
 • Virginijus Jocys
 • Zigmas Kalesinskas
 • Arūnas Eduardas Paslaitis
 • Algirdas Sakalauskas
 • Vytautas Tumėnas
 • Aušra Žičkienė
 • Dalia Bernotaitė-Beliauskienė
 • Juozas Šorys

Žiniasklaidos (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Ona Drobelienė
 • Juozas Šorys
 • Jonas Vaiškūnas

Laikinoji ekspertų grupė J. Basanavičiaus premijos nuostatoms tobulinti (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Irena Kezienė
 • Juozas Šorys
 • Jonas Vaiškūnas
 • Etninio turizmo (Tarybos sudaryta 2014-02-11):
 • Nijolė Balčiūnienė
 • Dalia Bernotaitė-Beliauskienė
 • Vidmantas Bezaras
 • Rasa Paukštytė-Šaknienė
 • Juozas Šorys
 • Jonas Vaiškūnas
 • Vilma Griškevičienė
X