Regioninės tarybos

Regionės etninės kultūros globos tarybos yra Etninės kultūros globos tarybos padaliniai Lietuvos etnografiniuose regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje (Dainavoje), Suvalkijoje (Sūduvoje), Žemaitijoje ir Mažojoje Lietuvoje. Regioninės tarybos atlieka eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus regionuose, teikia Tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus, užtikrina Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą bei padeda prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione, taip pat padeda savivaldos institucijoms spręsti etninės kultūros globos regionuose klausimus. 

Regioninės tarybos veikia pagal Tarybos patvirtintus Regioninių tarybų nuostatus ir darbo reglamentą.  

Į regionines tarybas atstovus Regioninių tarybų nuostatuose nustatyta tvarka 4 metų kadencijai deleguoja tame etnografiniame regione veikiančios asociacijos, valstybės ir savivaldybių institucijos, susijusios su etninės kultūros globa ir plėtra. 

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

1.

Zita Mackevičienė

Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė

Utenos r. savivaldybė

2.

Giedrė Šukytė

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko Informacijos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parko direkcija

3.

Audronė Pajarskienė

Anykščių r. savivaldybės administracijos vyr. specialistė turizmui ir kultūrai

Anykščių r. savivaldybė

4.

Lina Vireliūnienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Biržų r. savivaldybė

5.

Rasa Juodagalvienė

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Ignalinos r. savivaldybė

6.

Rasa Libienė

Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė

Jonavos r. savivaldybė

7.

Vita Vitkauskienė

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus muziejininkė

Joniškio r. savivaldybė

8.

Nijolė Adukonienė

Kaišiadorių krašto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja, etnologė

Kaišiadorių r. savivaldybė

9.

Jolanta Balnytė

Kauno r. Ramučių kultūros centro etnokultūros specialistė

Kauno r. savivaldybė

10.

Kęstutis Stadalnykas

Kėdainių r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

Kėdainių r. savivaldybė

11.

Alma Pustovaitienė

Kupiškio kultūros centro etnografė

Kupiškio r. savivaldybė

12.

Jonas Vaiškūnas

Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos vedėjas, dienraščio www.alkas.lt vyr. redaktorius

Molėtų r. savivaldybė

13.

Lina Vilienė

Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja

Panevėžio miesto savivaldybė

14.

Remigijus Vilys

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas

Panevėžio r. savivaldybė

15.

Vitutė Povilionienė

Pasvalio krašto muziejaus direktorė

Pasvalio r. savivaldybė

16.

Petras Blaževičius

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas

Rokiškio r. savivaldybė

17.

Vita Majerienė

Širvintų r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vyr. specialistė

Širvintų r. savivaldybė

18.

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė

Reškutėnų tradicinių amatų centro Etninės veiklos skyriaus vedėja, etnologė

Švenčionių r. savivaldybė

19.

Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė

Ukmergės kultūros centro etnokultūros specialistė

Ukmergės r. savivaldybė

20.

Asta Sieliūnienė

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Visagino miesto savivaldybė

21.

Ramutė Kežienė

Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Etninės kultūros ugdytojų asociacija

22.

Violeta Aleknienė

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė

Lietuvos savivaldybių muziejų asociacija

23.

Laimutis Vasilevičius

Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos narys, Panevėžio romuvos vaidila

Lietuvai pagražinti draugija

24.

Rima Vitaitė

Bendrijos „Sėla“ pirmininkė, Zarasų kultūros centro Etninės veiklos skyriaus vedėja

Bendrija „Sėla“

25.

Elena Kiškienė

Tautodailininkė,  Utenos vaikų folkloro ansamblio „Kupolytė“ vadovė

Utenos tradicinių amatų centras „Svirnas“

   26.

Renata Budrienė

Pakruojo kultūros centro direktorė

Pakruojo r. savivaldybė

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

1.

Onutė Drobelienė, Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmininkė

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2.

Marta Šliumpienė

Birštono savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė

Birštono savivaldybė

3.

Virginija Pugačiauskienė

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

4.

Vaida Naruševičiūtė

Varėnos kultūros centro specialistė kinui ir parodoms, folkloro „Žeiria“ ir „Šalcinuosna“ vadovė

Varėnos kultūros centras

5.

Lina Balčiūnienė

Druskininkų kultūros centro etnografė

Druskininkų savivaldybė

6.

Rasa Kazlauskienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Lazdijų r. savivaldybė

7.

Audronė Lampickienė

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

8.

Irutė Eidukienė

Dieveniškių istorinio regioninio parko specialistė (kultūrologė)

Šalčininkų r. savivaldybė

9.

Regina Svirskienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Varėnos r. savivaldybė

10.

Vytuolis Valūnas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

Alytaus m. savivaldybė

 

11.

Eglė Liškevičienė

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių profesijos mokytoja

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

12.

Jurgita Osinskienė

Alytaus rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Alytaus rajono savivaldybė

13.

Dominyka Semionovė

Trakų rajono savivaldybės mero patarėja

Trakų rajono savivaldybė

14.

Dalia Mockevičienė

VšĮ Trakų kultūros rūmų etnografė

Trakų rajono savivaldybė

15.

Lina Būdienė

Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė

Varėnos kultūros centras

16.

Ramutė Strebeikienė

Elektrėnų savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Elektrėnų savivaldybė

17.

Vygandas Čaplikas

Klubo “Karjala” pirmininkas, Regioninės politikos ekspertas

Vilniaus miesto savivavldybės administracijos Karoliniškių seniūnija

18.

Gintarė Markevičienė

Tekstilininkė

Dzūkų kultūros draugė

19.

Marius Galinis

Varėnos kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius

Varėnos kulūros centras

20.

Eglė Ruplėnaitė

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Alytaus dailiųjų amatų mokykla

21.

Algimantas Černiauskas

Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys

Lietuvos fotomenininkų sąjunga

22.

Romualdas Povilaitis

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas

Lietuvių etninės kultūros draugija

23.

Ilona Šedienė

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla direktorė

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

24.

Daina Pledienė

Lazdijų krašto muziejaus direktorė

Lazdijų krašto muziejus

25.

Algirdas Juškevičius

Tautodailininkas

 

Varėnos kultūros centras

26.

Rasutė Marcinkevičienė

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla mokytoja

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

27.

Aušra Plytninkaitė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ direktorė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

28.

Virginija Žitkauskienė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“meninio ugdymo pedagogė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

29.

Eglė Dambrauskienė

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno nuziejaus darbuotoja

Elektrėnų savivaldybė

30.

Juozas Žitkauskas

Asociacijos “Vilniaus dzūkuliai” asociacijos vadovas

Asociacija “Vilniaus dzūkuliai”

Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

1.

Vilma Griškevičienė, Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkė

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja

Šilutės rajono savivaldybė

2.

Vygantas Vareikis

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys

Klaipėdos miesto savivaldybė

3.

Virginija Mataitienė

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras

4.

Nijolė Sliužinskienė

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro direktorė

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras

5.

Silva Pocytė

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė

Klaipėdos universitetas

6.

Raimonda Nabažaitė

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja

Klaipėdos universitetas

7.

Zita Genienė

Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos skyriaus vedėja

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

8.

Indrė Skablauskaitė

Šilutės Hugo Šojaus kraštotyros muziejaus direktorė

Šilutės rajono savivaldybė

9.

Birutė Servienė

Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė

Šilutės rajono savivaldybė

10.

Saulius Sodonis

Internetinio laikraščio „Šilainės kraštas“ redaktorius ir sudarytojas

Šilutės kraštotyros draugija

11.

Liudvika Burzdžiuvienė

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus direktorė

Pagėgių savivaldybė

12.

Aksavera Mikšienė

Pagėgių savivaldybės kultūros centro etninės veiklos specialistė

Pagėgių savivaldybės Kultūros centras

13.

Giedrė Skipitienė

Rambyno regioninio parko direkcijos vyr. specialistė-kultūrologė

Rambyno regioninis parkas

14.

Edita Barauskienė

Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ pirmininkė

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

15.

Vytautas Gocentas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondo plėtros skyriaus vadovas

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

16.

Arvydas Griškus

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius

Jurbarko rajono savivaldybė

17.

Jolita Latakienė

Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė

Klaipėdos rajono savivaldybė

18.

Lilija Kerpienė

Dovilų etnokultūros centro direktorė

Klaipėdos rajono savivaldybė

19.

Elena Tarvainienė

Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė

Neringos savivaldybė

20.

Virginija Burbienė

Neringos savivaldybės Liudviko Rėzos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja

Neringos savivaldybė

21.

Edmundas Mažrimas

Tauragės r. kultūros centro Paveldo skyriaus vadovas

Tauragės rajono savivaldybė

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

1.

Rima Vasaitienė, Suvalkijos (Sūduvos) tarybos pirmininkė

Zanavykų muziejaus direktorė

Šakių rajono savivaldybė

 

2.

Asta Jankeliūnienė

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Kalvarijos literatų klubas „Rasa“

3.

Rasa Januškienė

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė

Kalvarijos savivaldybė

4.

Zigmas Kalesinskas

Kauno rajono muziejaus direktorius

Kauno rajono savivaldybė

5.

Aurelija Papievienė

Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė

Šakių rajono savivaldybė

6.

Rūta Vasiliauskienė

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio J. Basanavičiaus gimtinės vedėja

Vilkaviškio Tautinio kostiumo amatų centras „Audimo artelė“

7.

Ernesta Juodsnukytė

Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja

Asociacija Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“

8.

Žibutė Šilingienė

Kazlų Rūdos Kultūros centro direktorė

Kazlų Rūdos savivaldybė

9.

Aušra Mickevičienė

Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

10.

Kęstutis Subačius

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

11.

Jūratė Zakaravičienė

Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja

Marijampolės savivaldybė

12.

Dalia Venckienė

Marijampolės kultūros centro etninės kultūros specialistė,  Trečiojo amžiaus universiteto folkloro ansamblio “Senapilė”, vaikų folkloro ansamblio "Žolynukai“ vadovė

Marijampolės savivaldybė

13.

Asta Vandytė

Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininkė

Kauno miesto savivaldybė

14.

Dalė Zagurskienė

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Mėgėjų meno kolektyvo vadovė

Prienų rajono savivaldybė

15.

Albinas Vaškevičius

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio narys

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys

16.

Vidas Cikana

Šakių rajono savivaldybės Lukšių seniūnas

Šakių rajono tautodailininkų bendrija „Dailius“

17.

Valentinas Jazerskas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija

18.

Ona Birutė Surdokienė

Marijampolės kultūros centro parodų organizatorė, Marijampolės liaudies menininkų klubo „Mūza“ vadovė

Marijampolės liaudies menininkų klubas „Mūza“

19.

Nijolė Černevičienė

Šakių rajono savivaldybės Patašinės laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

Griškabūdžio bendruomenės centras

20.

Birutė Kerušauskienė

Višakio Rūdos kaimo bendruomenės narė

Višakio Rūdos kaimo bendruomenė

21.

Rimutė Gagienė

Vištyčio regioninio parko kultūrologė

Girėnų kaimo bendruomenė

22.

Virginija Armanavičienė

Meno ir edukacijos centro vadovė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

 1.  

Rūta Vildžiūnienė, Žemaitijos tarybos pirmininkė

Klaipėdos universiteto Menų  akademijos Muzikos katedros docentė

Klaipėdos universitetas

 1.  

Sigutė Viluckytė

Skuodo r. savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė

Skuodo rajono savivaldybė

 1.  

Nomeda Jokubauskienė

Kelmės kultūros centro Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus vedėja

Kelmės r. savivaldybė

 1.  

Alma Slušnytė

Vėžaičių kultūros centro direktorė

Klaipėdos rajono savivaldybė

 1.  

Aida Liutikienė

Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovė

Rietavo savivaldybė

 1.  

Asta Pagarauskaitė

 Raseinių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros  ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Raseinių rajono savivaldybė

 1.  

Birutė Poškienė

Šiaulių r. savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė

Šiaulių rajono savivaldybė

 1.  

Jurgita Viršilienė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos vyr. specialistė

Šilalės rajono savivaldybė

 1.  

Virginijus Jocys

Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas

Šilalės kraštiečių draugija

 1.  

Irma Žąsytienė

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Kretingos rajono savivaldybė

 1.  

Laima Kelmelienė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius

 1.  

Violeta Girdžiuvienė

Tauragės r. savivaldybės kultūros centro metodininkė-etnografė

Tauragės rajono savivaldybė

 1.  

Jurgita Šilinskytė

Mažeikių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Mažeikių rajono savivaldybė

 1.  

Aldona Kuprelytė

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Plungės rajono savivaldybė

 1.  

Rita Macijauskienė

Telšių r. savivaldybės kultūros folkoristė, vaikų ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė

Telšių rajono savivaldybė

 1.  

Diana Martinatienė

Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centro direktorė

Šiaulių miesto savivaldybė

 1.  

Sigita Milvidienė

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja

Šiaulių „Aušros“ muziejus

 1.  

Juozas Pabrėža

Šiaulių universiteto vykdomasis direktorius

Šiaulių universitetas

 1.  

Jolanta Skurdauskienė

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja

Žemaičių dailės muziejus

 1.  

Linas Šedvilas

Varnių regioninio parko vyr. specialistas

Varnių regioninio parko direkcija

 1.  

Lina Lukošienė

Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė

Jurbarko rajono savivaldybė

    22.

Diana Kanclerė

VšĮ Meno psichologijos centro muzikos pedagogė, edukologė Palangos miesto savivaldybė
X