Regioninės tarybos

Regionės etninės kultūros globos tarybos yra Etninės kultūros globos tarybos padaliniai Lietuvos etnografiniuose regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje (Dainavoje), Suvalkijoje (Sūduvoje), Žemaitijoje ir Mažojoje Lietuvoje. Regioninės tarybos atlieka eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus regionuose, teikia Tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus, užtikrina Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą bei padeda prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione, taip pat padeda savivaldos institucijoms spręsti etninės kultūros globos regionuose klausimus. 

Regioninės tarybos veikia pagal Tarybos patvirtintus Regioninių tarybų nuostatus ir darbo reglamentą.  

Į regionines tarybas atstovus Regioninių tarybų nuostatuose nustatyta tvarka 4 metų kadencijai deleguoja tame etnografiniame regione veikiančios asociacijos, valstybės ir savivaldybių institucijos, susijusios su etninės kultūros globa ir plėtra. 

Dabartinė Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėtis patvirtinta 2019 metų balandžio 2 d. Etninė skultūros globo starybos nutarimu nr. TN-4.

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

   1. Audronė Pajarskienė Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Anykščių rajono savivaldybės administracija

2.

Aušra Butkauskienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Biržų rajono savivaldybė

3.

Rasa Juodagalvienė

Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

4.

Jurga Roličienė

Jonavos kultūros centro etnokultūros specialistė-režisierė

Jonavos rajono savivaldybė

5.

Gediminas Andrašiūnas

Joniškio kultūros centro Jakiškių ir Kirnaičių skyrių renginių režisierius

Joniškio rajono savivaldybė

6.

Nijolė Adukonienė

Kaišiadorių kraštotyros muziejus, vyriausioji fondų saugotoja

Kaišiadorių rajono savivaldybė

7.

Vilius Marma

Raudondvario kultūros centras, etnografas

Kauno rajono savivaldybė

8.

Kęstutis Stadalnykas

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Kėdainių rajono savivaldybė

9.

Alma Pustovaitienė

Kupiškio kultūros centro etnografė

Kupiškio rajono savivaldybė

10.

Gintautas Matkevičius

Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas

Molėtų rajono savivaldybė

11.

Remigijus Vilys

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Panevėžio rajono savivaldybė

12.

Vitalija Vasiliauskaitė

Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnioji muziejininkė

Panevėžio miesto savivaldybė

13.

Daiva Adamkavičienė

Pasvalio Svalios progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė

Pasvalio rajono savivaldybė

14.

Renata Budrienė

Pakruojo kultūros centro direktorė

Pakruojo rajono savivaldybė

15.

Germantė Jucevičiūtė-Kluzcynska

Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vyriausioji specialistė

Radviliškio rajono savivaldybė

16.

Janina Komkienė

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Rokiškio rajono savivaldybė

17.

Vita Majerienė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Širvintų rajono savivaldybė

18.

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė

Nalšios muziejaus direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veiklai

Švenčionių rajono savivaldybė

19.

Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė

Ukmergės kultūros centro etninės kultūros specialistė

Ukmergės rajono savivaldybė

20.

Zita Mackevičienė

Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Utenos rajono savivaldybė

21.

Asta Sieliūnienė

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja

Visagino savivaldybė

22.

Ilona Vaitkevičienė

Zarasų krašto muziejaus direktorė

Zarasų rajono savivaldybė

23.

Giedrė Šukytė

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos Lankytojų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

24.

Lina Vilienė

Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja

Aukštaičių kultūros draugija

25.

Ala Beliajeva

Radviliškio pradinės mokyklos mokytoja ekspertė

Etninės kultūros ugdytojų asociacija

26.

Jonas Vaiškūnas

Molėtų krašto muziejaus Dangaus šviesulių stebyklos vadovas, tinklaraščio www.alkas.lt redaktorius

Etninės kultūros draugija

27.

Violeta Aleknienė

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė

Lietuvos savivaldybių muziejų asociacija

28.

Džiuljeta Morkūnienė

Panevėžio Romuvos sąjungos narė

Romuvų sąjungos Panevėžio skyrius

29.

Marius Semaška

Sirvėtos regioninio parko vyriausiasis kraštotvarkininkas

Sirvėtos regioninis parkas

30.

Dalia Urbonienė

Tradicinių amatų klubo „Svirnas“ vadovė

Tradicinių amatų centrų asociacija

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

1.

Jurgita Osinskienė

Alytaus rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė

Alytaus rajono savivaldybė

2.

Marta Šliumpienė

Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Birštono savivaldybė

3.

Lina Balčiūnienė

Druskininkų kultūros centro etnografė

Druskininkų savivaldybė

4.

Rūta Vaičekonytė-Chveduk

Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė

Elektrėnų savivaldybė

5.

Neringa Rasiulienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė etnokultūrai

Lazdijų rajono savivaldybė

6.

Vytuolis Valūnas

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Lazdijų rajono savivaldybė

7.

Regina Svirskienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus patarėja

Varėnos rajono savivaldybė

8.

Inga Kudarauskienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Varėnos rajono savivaldybė

9.

Virginija Žitkauskienė

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo pedagogė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

10.

Aušra Plytninkaitė

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

11.

Virginija Vitunskaitė

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

12.

Gražina Blekaitienė

Bibliotekos vedėja

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

13.

Gintarė Markevičienė

Alytaus krašto muziejaus dailininkė

Alytaus kraštotyros muziejus

14.

Juozas Žitkauskas

Vilniaus dzūkulių“ asociacijos pirmininkas

Asociacija „Vilniaus dzūkuliai“

15.

Irutė Eidukienė

Vyr. specialistė (kultūrologė)

Dieveniškių istorinio regioninis parkas

16.

Ilona Šedienė

Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

17.

Virginija Pugačiauskienė

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos istorikė

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

18.

Eglė Liškevičienė

Alytaus filialo praktinė mokytoja

Kauno taikomosios dailės mokykla Alytaus filialas

19.

Daina Pledienė

Lazdijų krašto muziejaus direktorė

Lazdijų krašto muziejus

20.

Romualdas Povilaitis

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys

21.

Audronė Lampickienė

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

22.

Onutė Drobelienė

Margionių kaimo bendruomenės narė

Margionių kaimo bendruomenė

23.

Dominyka Semionovė

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė, mero patarėja

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

24.

Dalia Mockevičienė

Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinės mokyklos mokytoja, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos narė

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

25.

Miglė Dalgedaitė-Lučiūnė

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos valdybos pirmininkė, sertifikuota duonos kepėja, edukacijų vedėja

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

26.

Lina Būdienė

Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė

Varėnos kultūros centras

27.

Vaida Naruševičiūtė

Varėnos kultūros centro vyr. folkloro specialistė, folkloro „Žeiria“ vadovė

Varėnos kultūros centras

28.

Marius Galinis

Varėnos kultūros centro renginių vedėjas

Varėnos kultūros centras

29.

Algirdas Juškevičius

Tautodailininkas, drožėjų būrelio vadovas

Varėnos kultūros centras

Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

1.

Lukas Bakšys

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Jurbarko rajono savivaldybė

2.

Eglė Deltuvaitė

Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėja

Klaipėdos miesto savivaldybė

3.

Jolita Latakienė

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Klaipėdos rajono savivaldybė

4.

Elena Tarvainienė

Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Neringos savivaldybė

5.

Ingrida Jokšienė

Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Pagėgių savivaldybė

6.

Vilma Griškevičienė

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja

Šilutės rajono savivaldybė

7.

Danutė Naujokienė

Tauragės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja

Tauragės rajono savivaldybė

8.

Jonas Tilvikas

Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų etninės kultūros centro etnologas

Dovilų etninės kultūros centras

9.

Nijolė Sliužinskienė

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras

10.

Romeda Savickienė

Klaipėdos regiono turizmo tarybos pirmininkė.

Klaipėdos regiono turizmo taryba

11.

Žydrūnas Vičinskas

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dr., jaunesnysis mokslo darbuotojas

Klaipėdos universitetas

12.

Milda Kontrimė

Klaipėdos universiteto doktorantė, istorikė

Klaipėdos universitetas

13.

Aušra Feser

Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

14.

Edita Barauskienė

Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ pirmininkė

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

15.

Rasa Gailiuvienė

Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga (LEKUS)

16.

Ramunė Pečiukonytė

Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblio „Aušrinė“ vadovė

Liudviko Rėzos kultūros centras

17.

Zita Genienė

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos skyriaus vedėja

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

18.

Arvydas Griškus

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras

19.

Aksavera Mikšienė

Pagėgių savivaldybės kultūros centro etnografė, folkloro ansamblio „Kamana“ vadovė

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

20.

Liudvika Burzdžiuvienė

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus

21.

Giedrė Skipitienė

Rambyno regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė (kultūrologė)

Rambyno regioninis parkas

22.

Birutė Servienė

Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė

Salos etnokultūros ir informacijos centras

23.

Indrė Skablauskaitė

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

24.

Saulius Sodonis

Šilutės kultūros ir pramogų centro vadybininkas

Šilutės kraštotyros draugija

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

1.

Rasa Januškienė

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė, Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros programos koordinavimo grupės narė

Kalvarijos savivaldybė

2.

Laura Lukenskienė

Dr., etnomuzikologė, Kauno miesto muziejaus muziejininkė

Kauno miesto savivaldybė

3.

Agnė Rapulskytė

Kauno rajono Samylų kultūros centro Ilgakiemio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

Kauno rajono savivaldybė

4.

Žibutė Šilingienė

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorė

Kazlų Rūdos savivaldybė

5.

Birutė Kerušauskienė

Višakio Rūdos kultūros namų vadovė

Kazlų Rūdos Višakio Rūdos kaimo bendruomenė

6.

Dalia Venckienė

Marijampolės kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė

Marijampolės savivaldybė

7.

Laurynas Bernotas

Marijampolės kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Marijampolės savivaldybė

8.

Irena Urbanavičienė

Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė

Prienų rajono savivaldybė

9.

Aurelija Papievienė

Šakių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Šakių rajono savivaldybė

10.

Rima Vasaitienė

Zanavykų muziejaus direktorė

Šakių rajono savivaldybė

11.

Virginija Snudaitienė

Šakių kultūros centro folkloro kolektyvo meno vadovė

Šakių rajono savivaldybės Kultūros centras

12.

Virginija Armanavičienė

Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos daugiafunkcio centro dailės mokytoja ekspertė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

13.

Aušra Mickevičienė

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus muziejininkė, edukatorė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

14.

Asta Jankeliūnienė

Kalvarijos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“

15.

Ernesta Juodsnukytė

Prienų krašto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja

Asociacija Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“, VšĮ „Prienų drožėjai“

16.

Vilija Kepežinskienė

Kauno tautinės kultūros centro direktorė

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga

17.

Albinas Vaškevičius

Kauno „Tautos namų“ šokių klubo „Ratas“, Kauno r. Garliavos Folkoro klubo „Gegutala“ folkloristas armonikierius

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys

18.

Valentinas Jazerskas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija

19.

Ona Birutė Surdokienė

Marijampolės liaudies menininkų klubas „Mūza“ vadovė, Marijampolės kultūros centro parodų organizatorė

Marijampolės liaudies menininkų klubas „Mūza“

20.

Kęstutis Subačius

Marijampolės  Sūduvos krašto kultūros, istorijos ir mokslo draugijos vicepirmininkas

Marijampolės  Sūduvos krašto kultūros, istorijos ir mokslo draugija

21.

Agnė Brazaitienė

J. Basanavičiaus gimtinės muziejaus vyriausioji muziejininkė

Vilkaviškio Girėnų kaimo bendruomenė

22.

Eglė Grigaitienė

Vilkaviškio kultūros centro darbuotoja, Amatų centro „Audimo artelė“ audėja

Vilkaviškio Tautinio kostiumo amatų centras „Audimo artelė“

Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

1.

Kristina Urniežienė

Akmenės rajono savivaldybės skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė

Akmenės rajono savivaldybė

2.

Arvydas Griškus

Jurbarko krašto kultūros centro direktorius

Jurbarko rajono savivaldybė

3.

Nomeda Jokubauskienė

Kelmės rajono savivaldybės kultūros centro laikinai einanti direktorės pareigas

Kelmės rajono savivaldybė

  4.

Alma Slušnytė

Klaipėdos rajono savivaldybės Vėžaičių kultūros centro direktorė

Klaipėdos rajono savivaldybė

  5.

Irma Žąsytienė

Kretingos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Kretingos rajono savivaldybė

  6.

Jurgita Šilinskytė

Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Mažeikių rajono savivaldybė

  7.

Diana Kanclerė

Klaipėdos Meno psichologijos centro muzikos pedagogė

Palangos savivaldybė

  8.

Aldona Kuprelytė

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Plungės rajono savivaldybė

9.

Silvija Čižaitė-Rudokienė

Raseinių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros  ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Raseinių rajono savivaldybė

10.

Aida Liutikienė

Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovė

Rietavo savivaldybė

11.

Vita Pajarskienė

Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyriaus folkloro ansamblio vadovė

Skuodo rajono savivaldybė

12.

Diana Martinaitienė

Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

Šiaulių miesto savivaldybė

13.

Birutė Poškienė

Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė

Šiaulių rajono savivaldybė

14.

Irmina Kėblienė

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė

Šilalės rajono savivaldybė

15.

Adma Baltutienė

Žemaičių krašto etnokultūros centro etnografė

Šilutės rajono savivaldybė

16.

 Iridija Mockienė

Tauragės kultūros centro padalinių rajone vadovė

Tauragės rajono savivaldybė

17.

Rita Macijauskienė

Telšių rajono savivaldybės kultūros folkoristė, vaikų ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė

Telšių rajono savivaldybė

18.

Rūta Vildžiūnienė

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentė

Lietuvos muzikos ir teatro akademija Klaipėdos fakultetas

19.

Laima Kelmelienė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius

20.

Lina Misiulytė

Pagramančio regioninio parko kultūrologė

Pagramančio regioninis parkas

21.

Sigita Milvidienė

Šiaulių „Aušros“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja

Šiaulių „Aušros“ muziejus

22.

Juozas Pabrėža

Šiaulių universiteto Regionų plėtros vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas, dr.

Šiaulių universitetas

23.

Virginijus Jocys

Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas

Šilalės kraštiečių draugija

24.

Linas Šedvilas

Varnių regioninio parko vyriausiasis specialistas

Varnių regioninis parkas

25.

Jolanta Skurdauskienė

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja

Žemaičių dailės muziejus

26.

Paulius Vaniuchinas

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris

Žemaičių kultūros draugija

X