Regioninės tarybos

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Delegavusi institucija

Darbo vieta, pareigos

1.

Giedrė Šukytė

Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parko direkcija

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko Informacijos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

2.

Audronė Pajarskienė

Anykščių r. savivaldybė

Anykščių r. savivaldybės administracijos vyr. specialistė turizmui ir kultūrai

3.

Lina Vireliūnienė

Biržų r. savivaldybė

Biržų r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

4.

Rasa Juodagalvienė

Ignalinos r. savivaldybė

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

5.

Rasa Libienė

Jonavos r. savivaldybė

Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė

6.

Erika Šivickaitė

Joniškio r. savivaldybė

Joniškio r. savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė

7.

Nijolė Adukonienė

Kaišiadorių r. savivaldybė

Kaišiadorių krašto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja, etnologė

8.

Jolanta Balnytė

Kauno r. savivaldybė

Kauno r. Ramučių kultūros centro etnokultūros specialistė

9.

Kęstutis Stadalnykas

Kėdainių r. savivaldybė

Kėdainių r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

10.

Alma Pustovaitienė

Kupiškio r. savivaldybė

Kupiškio kultūros centro etnografė

11.

Jonas Vaiškūnas

Molėtų r. savivaldybė

Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos vedėjas, dienraščio www.alkas.lt vyr. redaktorius.

12.

Lina Vilienė

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja

13.

Remigijus Vilys

Panevėžio r. savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas

14.

Vitutė Povilionienė

Pasvalio r. savivaldybė

Pasvalio krašto muziejaus direktorė

15.

Petras Blaževičius

Rokiškio r. savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas

16.

Vita Majerienė

Širvintų r. savivaldybė

Širvintų r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vyr. specialistė

17.

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė

Švenčionių r. savivaldybė

Reškutėnų tradicinių amatų centro Etninės veiklos skyriaus vedėja, etnologė

18.

Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė

Ukmergės r. savivaldybė

Ukmergės kultūros centro etnokultūros specialistė

19.

Zita Mackevičienė

Utenos r. savivaldybė

Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė

20.

Asta Sieliūnienė

Visagino miesto savivaldybė

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

21.

Ramutė Kežienė

Etninės kultūros ugdytojų asociacija

Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

22.

Violeta Aleknienė

Lietuvos savivaldybių muziejų asociacija

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė

23.

Laimutis Vasilevičius

Lietuvai pagražinti draugija

Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos narys, Panevėžio romuvos vaidila

24.

Rima Vitaitė

Bendrija „Sėla“

Bendrijos „Sėla“ pirmininkė, Zarasų kultūros centro Etninės veiklos skyriaus vedėja

25.

Elena Kiškienė

Utenos tradicinių amatų centras „Svirnas“

Tautodailininkė,  Utenos vaikų folkloro ansamblio „Kupolytė“ vadovė

X