Regioninės tarybos

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

1.

Onutė Drobelienė, Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmininkė

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2.

Marta Šliumpienė

Birštono savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė

Birštono savivaldybė

3.

Virginija Pugačiauskienė

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

4.

Vaida Naruševičiūtė

Varėnos kultūros centro specialistė kinui ir parodoms, folkloro „Žeiria“ ir „Šalcinuosna“ vadovė

Varėnos kultūros centras

5.

Lina Balčiūnienė

Druskininkų kultūros centro etnografė

Druskininkų savivaldybė

6.

Rasa Kazlauskienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Lazdijų r. savivaldybė

7.

Audronė Lampickienė

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

8.

Irutė Eidukienė

Dieveniškių istorinio regioninio parko specialistė (kultūrologė)

Šalčininkų r. savivaldybė

9.

Regina Svirskienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Varėnos r. savivaldybė

10.

Vytuolis Valūnas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

Alytaus m. savivaldybė

 

11.

Eglė Liškevičienė

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių profesijos mokytoja

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

12.

Jurgita Osinskienė

Alytaus rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Alytaus rajono savivaldybė

13.

Dominyka Semionovė

Trakų rajono savivaldybės mero patarėja

Trakų rajono savivaldybė

14.

Dalia Mockevičienė

VšĮ Trakų kultūros rūmų etnografė

Trakų rajono savivaldybė

15.

Lina Būdienė

Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė

Varėnos kultūros centras

16.

Ramutė Strebeikienė

Elektrėnų savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Elektrėnų savivaldybė

17.

Vygandas Čaplikas

Klubo “Karjala” pirmininkas, Regioninės politikos ekspertas

Vilniaus miesto savivavldybės administracijos Karoliniškių seniūnija

18.

Gintarė Markevičienė

Tekstilininkė

Dzūkų kultūros draugė

19.

Marius Galinis

Varėnos kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius

Varėnos kulūros centras

20.

Eglė Ruplėnaitė

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Alytaus dailiųjų amatų mokykla

21.

Algimantas Černiauskas

Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys

Lietuvos fotomenininkų sąjunga

22.

Romualdas Povilaitis

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas

Lietuvių etninės kultūros draugija

23.

Ilona Šedienė

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla direktorė

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

24.

Daina Pledienė

Lazdijų krašto muziejaus direktorė

Lazdijų krašto muziejus

25.

Algirdas Juškevičius

Tautodailininkas

 

Varėnos kultūros centras

26.

Rasutė Marcinkevičienė

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla mokytoja

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

27.

Aušra Plytninkaitė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ direktorė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

28.

Virginija Žitkauskienė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“meninio ugdymo pedagogė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

29.

Eglė Dambrauskienė

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno nuziejaus darbuotoja

Elektrėnų savivaldybė

30.

Juozas Žitkauskas

Asociacijos “Vilniaus dzūkuliai” asociacijos vadovas

Asociacija “Vilniaus dzūkuliai”

X