Regioninės tarybos

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

 

Vardas, pavardė

Delegavusi institucija

Darbo vieta, pareigos

1.

Greta Jonkutė

Birštono savivaldybė

Birštono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

2.

Virginija Pugačiauskienė

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

3.

Vaida Naruševičiūtė

Varėnos kultūros centras

Varėnos kultūros centro specialistė kinui ir parodoms, folkloro „Žeiria“ ir „Šalcinuosna“ vadovė

4.

Onutė Drobelienė

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

VSTT Projektų administravimo ir bendrųjų reikalų departamento Viešųjų reikalų ir ūkio skyriaus vyr. specialistė

5.

Lina Balčiūnienė

Druskininkų savivaldybė

Druskininkų kultūros centro etnografė

6.

Rasa Kazlauskienė

Lazdijų r. savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

7.

Audronė Lampickienė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė

8.

Irena Kolosovska

Šalčininkų r. savivaldybė

Šalčininkų rajono Informacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja

9.

Regina Svirskienė

Varėnos r. savivaldybė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

10.

Vytuolis Valūnas

Alytaus m. savivaldybė

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

11.

Eglė Liškevičienė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių profesijos mokytoja

12.

Jurgita Osinskienė

Alytaus rajono savivaldybė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė

13.

Lina Leparskienė

Trakų istorinis nacionalinis parkas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė

14.

Dalia Mockevičienė

Trakų rajono savivaldybė

VšĮ Trakų kultūros rūmų etnografė

15.

Lina Būdienė

Varėnos kultūros centras

Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė

16.

Ramutė Strebeikienė

Elektrėnų savivaldybė

Elektrėnų savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

17.

Vygandas Čaplikas

Klubas „Karjala“

Regioninės politikos ekspertas

18.

Gintarė Markevičienė

Dzūkų kultūros draugė

 

19.

Regina Rinkevičienė

Alytaus dailiųjų amatų mokykla

Pynėja iš vytelių

20.

Eglė Ruplėnaitė

Alytaus dailiųjų amatų mokykla

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

21.

Algimantas Černiauskas

Lietuvos fotomenininkų sąjunga

Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys

22.

Romualdas Povilaitis

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas

23.

Ilona Šedienė

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Direktorė

24.

Daina Pledienė

Lazdijų krašto muziejus

Direktorė

25.

Algirdas Juškevičius

Varėnos kultūros centras

Tautodailininkas

 

26.

Rasutė Marcinkevičienė

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Mokytoja

27.

Aušra Plytninkaitė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

Direktorė

28.

Virginija Žitkauskienė

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

Meninio ugdymo pedagogė

X