Regioninės tarybos

Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Rasa Januškienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė, Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros programos koordinavimo grupės narė
 2. Laura Lukenskienė, etnomuzikologijos mokslų daktarė, Kauno miesto muziejaus muziejininkė
 3. Agnė Rapulskytė, Kauno rajono Samylų kultūros centro Ilgakiemio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė
 4. Žibutė Šilingienė, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorė
 5. Birutė Kerušauskienė, Višakio Rūdos kultūros namų vadovė
 6. Dalia Venckienė, Marijampolės kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė
 7. Laurynas Bernotas, Marijampolės kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas
 8. Irena Urbanavičienė, Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė
 9. Aurelija Papievienė, Šakių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja
 10. Rima Vasaitienė, Zanavykų muziejaus direktorė
 11. Virginija Snudaitienė, Šakių kultūros centro folkloro kolektyvo meno vadovė
 12. Virginija Armanavičienė, Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos daugiafunkcio centro dailės mokytoja ekspertė
 13. Aušra Mickevičienė, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus muziejininkė, edukatorė
 14. Asta Jankeliūnienė, Kalvarijos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
 15. Ernesta Juodsnukytė, Prienų krašto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja
 16. Vilija Kepežinskienė, Kauno tautinės kultūros centro direktorė
 17. Albinas Vaškevičius, Kauno „Tautos namų“ šokių klubo „Ratas“, Kauno r. Garliavos Folkoro klubo „Gegutala“ folkloristas armonikierius
 18. Valentinas Jazerskas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas
 19. Ona Birutė Surdokienė, Marijampolės liaudies menininkų klubas „Mūza“ vadovė, Marijampolės kultūros centro parodų organizatorė
 20. Kęstutis Subačius, Marijampolės  Sūduvos krašto kultūros, istorijos ir mokslo draugijos vicepirmininkas
 21. Agnė Brazaitienė, J. Basanavičiaus gimtinės muziejaus vyriausioji muziejininkė
 22. Eglė Grigaitienė, Vilkaviškio kultūros centro darbuotoja, Amatų centro „Audimo artelė“ audėja
X