Regioninės tarybos

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Delegavusi institucija

Darbo vieta, pareigos

1.

Asta Jankeliūnienė

Kalvarijos literatų klubas „Rasa“

Kalvarijos viešoji biblioteka, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

2.

Rasa Januškienė

Kalvarijos savivaldybė

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė

3.

Zigmas Kalesinskas

Kauno rajono savivaldybė

Kauno rajono muziejaus direktorius

4.

Aurelija Papievienė

Šakių rajono savivaldybė

Šakių rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė

5.

Rūta Vasiliauskienė

Vilkaviškio Tautinio kostiumo amatų centras „Audimo artelė“

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio J. Basanavičiaus gimtinės vedėja

6.

Ernesta Juodsnukytė

Asociacija Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“

Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja

7.

Žibutė Šilingienė

Kazlų Rūdos savivaldybė

Kazlų Rūdos Kultūros centro direktorė

8.

Aušra Mickevičienė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė

9.

Kęstutis Subačius

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys

10.

Jūratė Zakaravičienė

Marijampolės savivaldybė

Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja

11.

Eglė Alenskaitė

Marijampolės savivaldybė

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro Šunskų folklorinio ansamblio „Žvirgždė“ vadovė

12.

Rima Vasaitienė

Šakių rajono savivaldybė

 

Zanavykų muziejaus direktorė

13.

Asta Vandytė

Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininkė

14.

Dalė Zagurskienė

Prienų rajono savivaldybė

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė

15.

Albinas Vaškevičius

Lietuvių etninės kultūros darugijos Kauno teritorinis padalinys

Lietuvių etninės kultūros darugijos Kauno teritorinio padalinio narys

16.

Vidas Cikana

Šakių rajono tautodailininkų bendrija „Dailius“

Šakių rajono savivaldybės Lukšių seniūnas

17.

Valentinas Jazerskas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas

18.

Ona Birutė Surdokienė

Marijampolės liaudies menininkų klubas „Mūza“

Marijampolės kultūros centro specialistė etninei kultūrai

19.

Nijolė Černevičienė

Griškabūdžio bendruomenės centras

Šakių rajono savivaldybės Patašinės laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

X