Regioninės tarybos

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

1.

Rima Vasaitienė, Suvalkijos (Sūduvos) tarybos pirmininkė

Zanavykų muziejaus direktorė

Šakių rajono savivaldybė

 

2.

Asta Jankeliūnienė

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Kalvarijos literatų klubas „Rasa“

3.

Rasa Januškienė

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė

Kalvarijos savivaldybė

4.

Zigmas Kalesinskas

Kauno rajono muziejaus direktorius

Kauno rajono savivaldybė

5.

Aurelija Papievienė

Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė

Šakių rajono savivaldybė

6.

Rūta Vasiliauskienė

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio J. Basanavičiaus gimtinės vedėja

Vilkaviškio Tautinio kostiumo amatų centras „Audimo artelė“

7.

Ernesta Juodsnukytė

Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja

Asociacija Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“

8.

Žibutė Šilingienė

Kazlų Rūdos Kultūros centro direktorė

Kazlų Rūdos savivaldybė

9.

Aušra Mickevičienė

Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

10.

Kęstutis Subačius

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

11.

Jūratė Zakaravičienė

Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja

Marijampolės savivaldybė

12.

Dalia Venckienė

Marijampolės kultūros centro etninės kultūros specialistė,  Trečiojo amžiaus universiteto folkloro ansamblio “Senapilė”, vaikų folkloro ansamblio "Žolynukai“ vadovė

Marijampolės savivaldybė

13.

Asta Vandytė

Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininkė

Kauno miesto savivaldybė

14.

Dalė Zagurskienė

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Mėgėjų meno kolektyvo vadovė

Prienų rajono savivaldybė

15.

Albinas Vaškevičius

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio narys

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys

16.

Vidas Cikana

Šakių rajono savivaldybės Lukšių seniūnas

Šakių rajono tautodailininkų bendrija „Dailius“

17.

Valentinas Jazerskas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija

18.

Ona Birutė Surdokienė

Marijampolės kultūros centro parodų organizatorė, Marijampolės liaudies menininkų klubo „Mūza“ vadovė

Marijampolės liaudies menininkų klubas „Mūza“

19.

Nijolė Černevičienė

Šakių rajono savivaldybės Patašinės laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

Griškabūdžio bendruomenės centras

20.

Birutė Kerušauskienė

Višakio Rūdos kaimo bendruomenės narė

Višakio Rūdos kaimo bendruomenė

21.

Rimutė Gagienė

Vištyčio regioninio parko kultūrologė

Girėnų kaimo bendruomenė

22.

Virginija Armanavičienė

Meno ir edukacijos centro vadovė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

X