Regioninės tarybos

Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Virginijus Jocys, Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas
 2. Juozas Pabrėža, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotojas, Šiaulių universiteto Regionų plėtros vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas
 3. Rūta Vildžiūnienė, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentė
 4. Aldona Kuprelytė, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja
 5. Kristina Urniežienė, Akmenės rajono savivaldybės skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė,
 6. Arvydas Griškus, Jurbarko krašto kultūros centro direktorius
 7. Nomeda Jokubauskienė, Kelmės rajono savivaldybės kultūros centro laikinai einanti direktorės pareigas
 8. Alma Slušnytė, Klaipėdos rajono savivaldybės Vėžaičių kultūros centro direktorė
 9. Irma Žąsytienė, Kretingos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
 10. Jurgita Šilinskytė, Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 11. Diana Kanclerė, Klaipėdos Meno psichologijos centro muzikos pedagogė
 12. Silvija Čižaitė-Rudokienė, Raseinių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros  ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 13. Aida Liutikienė, Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovė
 14. Vita Pajarskienė, Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyriaus folkloro ansamblio vadovė
 15. Diana Martinaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai
 16. Birutė Poškienė, Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė
 17. Irmina Kėblienė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė
 18. Adma Baltutienė, Žemaičių krašto etnokultūros centro etnografė
 19. Iridija Mockienė, Tauragės kultūros centro padalinių rajone vadovė
 20. Rita Macijauskienė, Telšių rajono savivaldybės kultūros folkoristė, vaikų ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė
 21. Laima Kelmelienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė
 22. Lina Misiulytė, Pagramančio regioninio parko kultūrologė
 23. Sigita Milvidienė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja
 24. Linas Šedvilas, Varnių regioninio parko vyriausiasis specialistas
 25. Jolanta Skurdauskienė, Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
 26. Paulius Vaniuchinas, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris
X