Tarybos sudėtis

Tarybos nariai

2017 gruodžio 12 dieną Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 61 straipsnio 9 dalimi, patvirtino naujos  sudėties Etninės kultūros globos tarybą. 

Dalia Urbanavičienė - Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, į Tarybą išrinkta Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos teikimu, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos edukologijos universiteto docentė, humanitarinių mokslų daktarė;

Rūta Žarskienė - į Tarybą išrinkta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė;

Rasa Paukštytė-Šaknienė - į Tarybą išrinkta Lietuvos istorijos instituto teikimu, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė;

Jonas Rudzinskas - į Tarybą išrinktas Lietuvos tautodailininkų sąjungos teikimu, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas;

Jonas Vaiškūnas - į Tarybą išrinktas Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu, Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos vedėjas, Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narys;

Juozas Šorys - į Tarybą išrinktas Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu, Lietuvos nacionalinio kultūros centro žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnysis redaktorius;

Nijolė Balčiūnienė - į Tarybą išrinkta Lietuvos ramuvų sąjungos teikimu, Seimo nario padėjėja, Lietuvos ramuvų sąjungos narė;

Vytautas Ališauskas - į Tarybą išrinktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu, Vilniaus universiteto docentas, humanitarinių mokslų daktaras;

Daiva Vyčinienė - į Tarybą išrinkta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teikimu, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Etnomuzikologijos katedros vedėja, humanitarinių mokslų daktarė;

Lina Petrošienė - į Tarybą išrinkta Klaipėdos universiteto teikimu, Klaipėdos universiteto docentė, Baltų filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė;

Kristina Kuprytė - į Tarybą išrinkta Šiaulių universiteto teikimu, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytoja;

Dalia Senvaitytė - į Tarybą išrinkta Vytauto Didžiojo universiteto teikimu, Vytauto Didžiojo universiteto docentė, humanitarinių mokslų daktarė;

Emilija Alma Sakadolskis - į Tarybą išrinkta Lietuvos edukologijos universiteto teikimu, Lietuvos edukologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos,  Vilniaus universiteto docentė, humanitarinių mokslų daktarė,

Violeta Reipaitė - į Tarybą išrinkta Lietuvos liaudies buities muziejaus teikimu, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė;

Loreta Sungailienė - į Tarybą išrinkta Lietuvos nacionalinio kultūros centro teikimu, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė, humanitarinių mokslų daktarė;

Milda Ričkutė - į Tarybą išrinkta Vilniaus etninės kultūros centro teikimu, Vilniaus etninės kultūros centro direktorė;

Zita Mackevičienė - į Tarybą išrinkta Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Utenos rajono savivaldybės administracija Kultūros skyriaus vyr. specialistė, Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė;

Ona Drobelienė - į Tarybą išrinkta Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vyr. specialistė, Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė;         

Rima Vasaitienė - į Tarybą išrinkta Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos teikimu, Zanavykų muziejaus direktorė, Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos pirmininkė;

Virginijus Jocys - į Tarybą išrinktas Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narys;

Vilma Griškevičienė - į Tarybą išrinkta Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Šilutės savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.

X