Dzūkija (Dainava)

Herbas ir vėliava

Dzūkijos herbo projektas Lietuvos heraldikos komisijos buvo patvirtintas 2003 m.

Simbolių Dzūkijos herbui tyrinėtojai ieškojo senojoje Trakų žemės heraldikoje: herbe vaizduojamas šarvuotas karys su ietimi ir skydu siejasi su kunigaikščiu Kęstučiu, kurio valdymo metais buvo įsteigta Trakų kunigaikštystė, toks karys buvo vaizduojamas ir Kęstučio antspauduose. Herbe esantis užrašas „Ex gente bellicosissima populus laboriosus“ lietuviškai reiškia „Iš karingiausios genties – darbštūs žmonės“. Dzūkijos vėliavos fonas baltas, jo centre – Dzūkijos herbas.

X