Suvalkija (Sūduva)

Regiono vardas

Seniausias regiono pavadinimas – Sūduva, kilęs nuo sūduvių genties. Nuo XVIII a. pabaigos šį kraštą, atitekusį Prūsijai, imta vadinti Užnemune (tai iš esmės geografinis terminas, apibrėžiantis Lietuvos dalį kairiajame Nemuno krante). Nuo 1867 m. šiai teritorijai patekus į carinės Rusijos sudarytą Suvalkų guberniją, atsirado Suvalkijos pavadinimas. XX a. dažnai pavadinimai Sūduva, Užnemunė ir Suvalkija buvo vartojami kaip sinonimai, turint omenyje tą pačią teritoriją. Jai buvo priskirti ir užnemunės dzūkai, kol nuo 8 dešimtmečio įsitvirtino etnografinės Suvalkijos sąvoka, apimanti vien suvalkiečiams priskiriamų zanavykų ir kapsų apgyventas žemes.

 

X