Naujienos

2018 m. Antrasis tarybos posėdis

Antrasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. vasario 20 d. Dalyvavo 17 Tarybos narių. Svečiai -  Dangutė Kivilšienė (EKGT vyr. specialistė), Valdas Voveris (etninės kultūros ekspertas).

Svarstyta: 1. EKGT pirmininkės pavaduotojo rinkimai. 2. EKGT darbo reglamento tvirtinimas. 3. EKGT 2017 m. ataskaita. 4. EKGT nuolatinių darbo grupių sąrašo sudarymas. 5. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos (toliau – Programa) rengimo inicijavimas. 6. Lietuvos kultūros tarybos skiriamas finansavimas etninės kultūros projektams. 7. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos 2016-2022 m. programos (toliau – Programos) įgyvendinimo tvarkos aprašas.  8. Tautinio paveldo produktų skyriaus LR Žemės ūkio ministerijoje situacija.

Nutarta: 1. EKGT pirmininkės pavaduotoju paskirti Joną Rudzinską. 2. Patvirtinti Tarybos reglamentą, atsižvelgiant į pastabas. 3. Sudaryti šias EKGT nuolatinio darbo grupes: 1) Švietimo ir mokslo, 2) Nematerialaus kultūros paveldo, 3) Tautinio paveldo produktų, 4) Kultūrinio turizmo, 5) Regionų kultūros politikos, 6) Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo, 7) Etnokultūrinio sąjūdžio, 8) Etninės kultūros sąvokų, 9) EK sklaidos.  4.2. EKGT nuolatinių darbo grupių pavadinimus patikslinti reminatis kiekvienos grupės sprendimu. 4.3. Įtraukti į EKGT nuolatines darbo grupes šiuos Tarybos narius: Švietimo ir mokslo - D. Vyčinienė, E. Sakadolskienė, D. Senvaitytė, R. Žarskienė, D. Urbanavičienė, Nematerialaus kultūros paveldo - O. Drobelienė, L. Petrošienė, L. Sungailienė, R. Žarskienė, V. Jocys, J. Šorys, R. Paukštytė-Šaknienė, M. Ričkutė, D. Urbanavičienė,  Tautinio paveldo produktų - Z. Mackevičienė, V. Reipaitė, V. Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė,  Kultūrinio turizmo - V. Griškevičienė, V. Reipaitė, D. Senvaitytė, V. Jocys, Z. Mackevičienė, D. Urbanavičienė,  Regionų kultūros politikos - V. Griškevičienė, Z. Mackevičienė, O. Drobelienė, R. Vasaitienė, V. Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė, Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo - E. Sakadolskienė, K. Kuprytė, V. Jocys, N. Balčiūnienė, R. Paukštytė-Šaknienė, D. Urbanavičienė,  Etnokultūrinio sąjūdžio - M. Ričkutė, D. Vyčinienė, N. Balčiūnienė, D. Urbanavičienė,  Etninės kultūros sąvokų - L. Petrošienė, D. Senvaitytė, V. Jocys,  D. Urbanavičienė,  EK sklaidos - J. Rudzinskas, J. Šorys, D. Urbanavičienė. 4.4. Tarybos narių registraciją į darbo grupes pratęsti el. paštu. 4.5. Sudaryti galimybes nuolatinių darbo grupių darbą organizuoti naudojantis virtualiomis technologijomis. 5.1. Sudaryti laikinąją darbo grupę Etninės kultūros plėtros valstybinės programos rengimui. Į ją įtraukti D. Urbanavičienę, J. Rudzinską, V. Jocį ir V. Griškevičienę. 5. 2. Įpareigoti šią grupę parengti Programos koncepciją iki balandžio mėn. 6. Pritarti raštui „Dėl Lietuvos kultūros tarybos skiriamo finansavimo etninės kultūros projektams“, atsižvelgiant į pateiktas pastabas. 7. Patvirtinti Programos įgyvendinimo tvarkos aprašą. 8. Pritarti parengtam raštui „Dėl tautinio paveldo  produktų įstatymo įgyvendinimo užtikrinimo reorganizuojant Žemės ūkio ministerijos struktūrą“.

X