Naujienos

2020 metų pirmojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2020 m. pirmasis Tarybos posėdis įvyks sausio 14 d. 13.00 val. Etninės kultūros globos tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Darbotvarkėje numatyta:

  1. Dėl tradicinių žaidimų statuso ir lietuviškų ristynių prestižui kylančių grėsmių (30 min.).
  2. Dėl Tarybos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo (10 min.).
  3. Dėl Tarybos 2020 m. sąmatos tvirtinimo (10 min.).
  4. Dėl 2020 m. Tarybos veiklos plano (10 min.).
  5. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo (30 min.).
  6. Dėl LKT užsakymu ekspertinių etninės kultūros srities rodiklių nustatymo paslaugų teikimo (20 min.).
  7. Kiti klausimai (10 min.).

Tarybos pirmininkė  Dalia Urbanavičienė

X