Naujienos

Antrajame Tarybos posėdyje nutarta

Antrasis Tarybos posėdis įvyko 2020 m.  vasario 11 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečias - Krescencijus Stoškus (Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas).

Svarstyta: 1. Etninės kultūros forumo surengimas Kultūros kongreso 30-mečio proga. 2. Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliekamų Etninės kultūros srities Proceso ir Projekto kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugų įgyvendinimas. 3. Apklausos „Etninės kultūros samprata“ rezultatų aptarimas ir etninės kultūros srities apibrėžimas. 4. EKGT 2019 m. veiklos ataskaita.

Nutarta: 1.1. Imtis Lietuvos kultūros kongreso renginio - forumo, skirto etninės kultūros klausimams – organizavimo; 1.2. Forumo pavadinime panaudoti N. Vėliaus pirmajame Lietuvos kultūros kongrese skaityto pranešimo pavadinimą; 1.3.  Sudaryti forumo organizavimo grupę, į ją įtraukti D. Urbanavičienę, J. Rudzinską, J. Vaiškūną, D. Vyčinienę; 1.4. Forumą surengti A. Mickevičiaus bibliotekoje balandžio gale. 2. Pritarti, kad Etninės kultūros srities Proceso ir Projekto kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugų plano veiklos ir jų įgyvendinimas būtų aptartos EKGT posėdžiuose. 3. 1. Pagal posėdyje išsakytas pastabas pakoreguotą etninės kultūros formų klasifikaciją atsiųsti Tarybos nariams susiderinimui el. paštu; 3.2. Tarp etninės kultūros formų išskirti tokią kaip „liaudiškas pamaldumas ir pasaulėžiūra - su jais susiję tradiciniai simboliai, vaizdiniai, mitologija, maginės praktikos, pranašavimai ir būrimai, prietarai“; 3.3. Pabrėžti, kad vertingiausias etninės kultūros sluoksnis yra pirminė tradicija, kuria remiantis turėtų būti formuojama antrinė tradicija. 4. 2019 m. EKGT ataskaitos projektą pateikti galutiniam Tarybos vertinimui el. paštu.

2020 vasario 11 d. EKGT posėdžio protokolas>>>

EKGT informacija

X