Naujienos

Antrojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2019 m. antrasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks vasario 12 dieną 13 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Posėdžio darbotvarkėje numatomi šie klausimai:

1. Dėl Tarybos posėdžio kovo 5 d. Kultūros ministerijoje dalyvaujant kultūros ministrui darbotvarkės parengimo (15 min.).

2. Dėl Tarybos 2018 m. veiklos ataskaitos (30 min.).

3. Dėl knygoje „Įsivaizduoti Lietuvą“ paskleistos dezinformacijos apie etnokultūrinį sąjūdį sovietmečiu (20 min.).

4. Dėl Tarybos rekomendacijų siekiant tradicijų išsaugojimo Kaziuko mugėje  (20 min.).

5. Dėl Tarybos organizuojamo renginio „A. R. Niemio 150-mečio minėjimas ir S. Skrodenio monografijos „Profesorius A. R. Niemi ir Lietuva“ pristatymas“ organizavimo 2019-03-06 (10 min.).

6. Dėl EKGT regioninių tarybų naujai kadencijai siūlomų institucijų sąrašų patvirtinimo (10 min.).

7. Kiti klausimai (25 min.).

X