Naujienos

Kviečiame dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020

Etninės kultūros globos taryba (EKGT) kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA) bei Žemės ūkio ministerija kviečia Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020.

Svarbiausi konkurso tikslai – etninės kultūros ir tautinio paveldo (tradicinės architektūros, tradicinių amatų, gyvūnų bei  augalų nacionalinių veislių, kulinarinio paveldo, etnokultūrinės žinijos, papročių, gamtą tausojančio gyvenimo būdo) plėtra Lietuvos kaimo turizmo sektoriuje; kaimo turizmo sodybų inovatyvus vystymasis išlaikant regionų savitumą bei tradiciškumą; patrauklių kaimo turizmo paslaugų Lietuvos bei užsienio turistams kūrimas.

Išsaugotas etninės kultūros puoselėjimo židinys – Alytaus pradinė mokykla „Sakalėlis“

Keletą pastarųjų metų vyko aršūs debatai dėl Alytaus pradinės mokyklos „Sakalėlis“ likimo. Alytaus miesto savivaldybė, remdamasi miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, buvo nutarusi šią mokyklą sunaikinti, prijungdama ją prie Alytaus Vidzgirio progimnazijos. Kadangi „Sakalėlyje“ skiriamas ypatingas dėmesys etninei kultūrai, Alytaus savivaldybės sumanymui pasipriešino ne tik šios mokyklos tėvai ir mokytojai, bet ir Etninės kultūros globos taryba bei kiti etninės kultūros puoselėtojai. Šiandien siekusieji „Sakalėlio“ išsaugojimo švenčia pergalę: gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje buvo nutarta atsisakyti minties sunaikinti „Sakalėlį“.  

Penktajame Tarybos posėdyje nutarta

Penktasis Tarybos posėdis įvyko gegužės 12 d. 13 val. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 18 Tarybos narių, svečias – dr. Vytautas Tumėnas (Lietuvos istorijos institutas).

Posėdyje svarstyta: 1. Etninės kultūros srities raidos vertinimo kriterijai, siūlomi Lietuvos kultūros tarybai. 2. Etninės kultūros srities raidos rodikliai, siūlomi Lietuvos kultūros tarybai. 3. Etninės kultūros srities projektų vertinimo kriterijų aprašymai ir projektų rodikliai, siūlomi Lietuvos kultūros tarybai. 4. Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos projektas. 5. Lietuvos heraldikos komisijos neigiama pozicija dėl mokslininkų siūlomos Mažosios Lietuvos herbo simbolio – briedžio. 

Penktojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks gegužės gegužės 12 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu. Posėdžio darbotvarkėje numatoma svarstyti šiuos klausimus:

  1. Dėl etninės kultūros srities raidos vertinimo kriterijų, siūlomų Lietuvos kultūros tarybai (30 min.).
  2. Dėl etninės kultūros srities raidos rodiklių, siūlomų Lietuvos kultūros tarybai (30 min.).
  3. Dėl etninės kultūros srities projektų vertinimo kriterijų aprašymų ir projektų rodiklių, siūlomų Lietuvos kultūros tarybai (30 min.).
  4. Dėl Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos projekto (15 min.).
  5. Dėl Lietuvos heraldikos komisijos neigiamos pozicijos dėl mokslininkų siūlomos Mažosios Lietuvos herbo simbolio – briedžio (15 min.).
  6. Kiti klausimai (10 min.).

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Ketvirtajame Tarybos posėdyje nutarta

Ketvirtasis Tarybos posėdis įvyko balandžio 28 d. 13 val. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 19 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Lietuvos kultūros tarybai EKGT siūlomi etnokultūrinių projektų vertinimo kriterijai. 2. Strateginio valdymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4294 ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 61 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4310. 3. Siūlymas politinėms partijoms savo rinkiminėse programose užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą. 4. EKGT sudarytos Kultūrinio turizmo grupės sudėties atnaujinimas. 5. Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos projektas. 6. Kitas EKGT posėdis. 7. Etninės kultūros viešinimas.

Ankstesnis 1 2 3 ... 44 Sekantis
X