Naujienos

Aptartas kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų plano projektas

Rugsėjo 2 d., Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė dalyvavo Kultūros ministerijoje organizuotame posėdyje, kuriame aptartas kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų plano projektas. Posėdyje taip pat dalyvavo Letuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Kultūros infrastruktūros centro, Kultūros paveldo departamento, Lietuvos architektų rūmų, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato, Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos ir kitų už paveldą atsakingų institucijų atstovai.

Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų planas rengiamas laikantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos nuostatų.

Tiek rengiant šią koncepciją, tiek šiuo metu kuriamą veiksmų planą, Etninės kultūros globos taryba laikosi nuomonės, kad nematerialaus kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančios priemonės turi iš esmės skirtis nuo materialaus kultūros paveldo apsaugos priemonių, kadangi to reikalauja skirtingas materialaus ir nematerialaus paveldo pobūdis. 

EKGT informacija 

X