Naujienos

Aukštaitijos regioninės tarybos posėdis

2018 m. lapkričio 8 d. Cirkliškio dvare, Švenčionių r., įvyko trečiasis šių metų Aukštaitijos regiono EKGT posėdis. Dalyvavo 18 Aukštaitijos tarybos narių iš Kaišiadorių, Jonavos, Visagino, Pakruojo, Švenčionių, ANP ir LRP direkcijos, Kauno r., Kupiškio, Kėdainių, Anykščių, Utenos, Rokiškio, Biržų, Širvintų, Joniškio, Panevėžio. Atvyko svečiai: dr. Dalia Urbanavičienė (EKGT pirmininkė), Rimantas Klipčius (Švenčionių r. savivaldybės meras), Tatjana Kuznecova (Švenčionių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė). Susirinkusiuosius pasveikino Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius. Vėliau koncertavo Švenčionių miesto kultūros centro kapela „Kaimynai“, dalyvavo pasakorė Renata Sliesoraitytė.

Pirmoje posėdžio dalyje buvo pristatyti informaciniai pranešimai, reprezentuojantys Švenčionių krašto etnokultūrinį paveldą ir jį puoselėjančių įstaigų veiklą. Pradžioje kalbėjo Cirkliškio dvaro šeimininkai – Švenčionių profesinio rengimo centro Profesinio mokymo skyriaus vedėja Ilona Dicevičienė. Dvaro raidos istoriją pristatė Švenčionių profesinio rengimo centro bibliotekos bibliotekininkė Janina Ruslanienė. Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kultūrai Milda Dikmonienė kalbėjo apie Švenčionių rajono kultūros įstaigų veiklą ir perspektyvas. Sirvėtos regioninio parko vyriausiasis kraštotvarkininkas Marius Semaška pasidalijo gerąja patirtimi vystant etnokultūrinį turizmą Sirvėtos regioniniame parke. Tradicinių amatų centro Reškutėnuose Etninės veiklos skyriaus vedėja dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė pristatė centro veiklą bei perspektyvas.

Antroje posėdžio dalyje buvo svarstomi aktualūs etninės kultūros globos klausimai dėl: Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m.; Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados; Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis 2019“.

EKGT pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė aptarė Etninės kultūros plėtros valstybės programos 2019–2027 m. rengimo gerąsias ir blogąsias puses. Aukštaitijos RKGT tarybos narius ji pakvietė teikti siūlymus dėl šios koncepcijos tobulinimo, ypač atkreipiant dėmesį į regionų etninės kultūros formavimo politiką. Posėdyje priimtas nutarimas supažindinti Aukštaitijos regiono EKGT narius su rengiama Etninės kultūros plėtros 2019–2027 programa ir teikti konkrečius pasiūlymus.

Aptariant Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados organizavimo klausimą, pasisakė EKGT pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė, pabrėždama kai kuriuos olimpiados organizavimo trūkumus bei menką savivaldybių aktyvumą. Posėdyje priimtas nutarimas pakartotinai išsiųsti savivaldybėms raštus dėl Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados organizavimo bei darbo grupės sudarymo Aukštaitijos regione.

Aukštaitijos regiono EKGT pirmininkė Zita Mackevičienė pasisakė dėl Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis 2019“ Utenos regioninio turo rengimo vietos ir datos. Nuspręsta Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursą „Sidabro vainikėlis 2019“ Utenos regione rengti Anykščiuose. Darbus organizatoriams į Anykščių kultūros centrą privaloma pristatyti iki 2019 m. balandžio 16 d., o baigiamasis renginys vyks 2019 m. balandžio 25 d. 12 val.

Vėliau Aukštaitijos regiono EKGT nariai apsilankė Švenčionių viešojoje bibliotekoje, Švenčionių miesto kultūros centre, Nalšios muziejuje, Švenčionių turizmo ir verslo informacijos centro amatininkų krautuvėlėje, Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos Labanoro regioninio parko lankytojų centre.

Svetingame Švenčionių krašte Aukštaitijos regiono EKGT trečiojo posėdžio diena praėjo labai darbingai, priimti svarbūs regiono etninės kultūros globos nutarimai, susipažinta su Pietryčių Aukštaitijos etninę kultūrą puoselėjančių įstaigų veikla bei aplankytas gausiai turistų lankomas Labanoras.

Posėdyje skaityti pranešimai:

Cirkliškio dvaras. Janina Ruslanienė, Švenčionių profesinio rengimo centro bibliotekininkė

Švenčionių rajono kultūros įstaigų veikla ir perspektyvos. Milda Dikmonienė, Švenčionių rajono savivaldybės Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Švenčionių krašto tautinio paveldo retrospektyva Tradicinių amatų centro Reškutėnuose veikloje. Dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, Tradicinių amatų centro Reškutėnuose etninės veiklos skyriaus vedėja

Pažinkime Šiaurės Nalšios aukštumos vertybes. Marius Semaška, Sirvėtos regioninio parko vyriausiasis kraštotvarkininkas

Dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, EKGT specialistė Aukštaitijos regionui

X