Naujienos

Devintojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks lapkričio 12 d. 13 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1. Dėl diskusijos apie etninės kultūros sąvoką kitų kultūros sričių kontekste surengimo (30 min.).
  2. Dėl etninės kultūros vaidmens formuojant Lietuvos įvaizdį ir konferencijos šia tema surengimo (30 min.).
  3. Dėl etninės kultūros ekspertų dalyvavimo LKT kultūros ir meno projektų ekspertinių etninės kultūros sričių rodiklių nustatymo paslaugos supaprastintame mažos vertės pirkime  (15 min.).
  4. Dėl Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių ir konferencijos „Žemė prašo nepamiršti vardų“ (15 min.).
  5. Dėl Mažosios Lietuvos etnografinių regionų heraldikos (15 min.).
  6. Kiti klausimai (10 min.).

           Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

X