Naujienos

Diskusija „Etninės kultūros samprata“

2020 m. sausio 7 d. Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru surengė diskusiją „Etninės kultūros samprata“. Ji įvyko Lietuvos nacionalinio kultūros centro mažojoje salėje. Renginys susilaukė nemažo mokslininkų ir kultūros politikos atstovų dėmesio. Dalyvavo Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto, Klaipėdos universiteto, Lietuvos kraštotyros draugijos, Kultūros ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Spaudos, radijos ir televizijos rėmimo fondo, Nacionalinės UNESCO komisijos, Vilniaus etninės kultūros centro, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Etninės kultūros globos tarybos atstovai.

Diskusija prasidėjo pranešimais ir pasisakymais:

Pagrindiniai diskusijoje nagrinėti klausimai:

  • Etninės kultūros aprėptis
  • Etninės kultūros ir nematerialiojo kultūros paveldo sąsajos
  • Etninės kultūros, mėgėjų meno ir profesionaliojo meno sąsajos
  • Etninė kultūra praeities ir dabarties, kaimo ir miesto kultūrų sankirtose

Išsamesnis diskusijos aprašymas bus skelbiamas žurnale Būdas>>>.

EKGT informacija

X