Naujienos

EKGT kviečia savivaldybes etninę kultūrą įtraukti į strateginius veiklos planus

Etninės kultūros globos taryba siekia, kad etninei kultūrai – visos tautos sukurtai, iš kartos į kartą perduodamai ir nuolat atnaujinamai kultūros vertybių visumai, padedančiai išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etnografinių regionų savitumą – būtų skiriamas deramas dėmesys Lietuvos savivaldybėse.

Todėl Taryba rekomenduoja savivaldybėms etninę kultūrą įtraukti į šiuo metu rengiamus naujus savivaldybių strateginės veiklos planus, juose numatant teisines, organizacines, ekonomines ir finansines priemones, kuriomis būtų garantuojamas gyvosios tradicijos tęstinumas, etninės kultūros vertybių kūrimas, kaupimas, apsauga, tyrinėjimas ir populiarinimas.

Savivaldybėms išsiųstas EKGT raštas >>>

EKGT informacija

X