Naujienos

Etninės kultūros globos tarybos pirmininke paskirta D. Urbanavičienė

Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio teikimą, nutarė paskirti Dalią Urbanavičienę Etninės kultūros globos tarybos pirmininke ketverių metų kadencijai. Po slapto balsavimo kandidatę parėmė 60 Seimo narių, prieš balsavo 4, susilaikė 3 parlamentarai (2018 m. sausio 12 d. LRS nutarimas dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko patvirtinimo Nr. XIII-990).

Pasak D. Urbanavičienės, etninė kultūra apima ne tik kultūrą, bet ir švietimą, mokslą, tradicinius amatus, kultūrinį turizmą, verslą, aplinkosaugą, ekologiją, regioninę politiką. „Ir kaip atskaitinga Seimui institucija Etninės kultūros globos taryba iš tikrųjų yra unikali, nes ji vienintelė turi penkis padalinius etnografiniuose regionuose“, – kalbėjo būsimoji tarybos pirmininkė. Jos nuomone, pagrindinės tarybos veiklos kryptys, kurias reiktų stiprinti, yra etnokultūrinio ugdymo integravimas į švietimo sistemą, specialistų rengimas ir etnokultūrinių tyrimų bazės stiprinimas ir etninės kultūros integravimas į bendrąją kultūros politiką.

D. Urbanavičienė Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pareigas anksčiau yra ėjusi 2009–2013 metais.

Kartu Seimas nusprendė atleisti Virginijų Jocį iš Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pareigų pasibaigus kadencijai. Už šį sprendimą (projektas Nr. XIIIP-1552) vienbalsiai balsavo 65 Seimo nariai.

EKGT informacija

X