Naujienos

Etninės kultūros globos tarybos pirmininke paskirta D. Urbanavičienė

Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio teikimą, nutarė paskirti Dalią Urbanavičienę Etninės kultūros globos tarybos pirmininke ketverių metų kadencijai. Po slapto balsavimo kandidatę parėmė 60 Seimo narių, prieš balsavo 4, susilaikė 3 parlamentarai (2018 m. sausio 12 d. LRS nutarimas dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko patvirtinimo Nr. XIII-990).

Sveikiname su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais 2018-ais metais!

Mielieji,

Susėskime prie gruodžio stalo, židinio kartu,
Pažvelkime per dangaus korį į žvaigždes,
Sklidinoje medaus akyje pamatysite metus,
Šiaudų soduose sunertus darbus, svajones.

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys
Vilnius, Šventaragio slėnis, 2017

2018 metų Etninės kultūros globos tarybos prioritetai

Vadovaudamsi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 8 straipsniu, Etninės kultūros globos taryba nutaria patvirtinti 2018 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą (2017 12 12 nutarimas TN-5):

  1. Stiprinti etninės kultūros pažinimą bei puoselėjimą, siekti išsaugoti etnografinių regionų savitumą.
  2. Stiprinti etnokultūrinę savimonę ir lietuvišką tapatybę įgyvendinant Lietuvos šimtmečio minėjimo programos priemones.
  3. Remti lietuvių etninės kultūros raišką etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse, užtikrinti glaudesnius ryšius su Lietuva.
  4. Aktualizuoti etninės kultūros svarbą mokslo, švietimo ir kultūros sistemoje.
  5. Nustatyti etninės kultūros specialistų poreikį įvairiose valstybės ir visuomenės gyvenimo srityse.

Konkurso "Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje" nugalėtojai

Etninės kultūros globos taryba kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene  2017 metais skelbė  konkursą „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“. Taryba širdingai dėkoja visiems konkurso dalyviams. Visi atsiųsti pasakojimai – puikus įrodymas, kad tautinis rūbas yra giliausių prasmių, šilčiausių išgyvenimų ir prisiminimų kupinas simbolis, padedantis kurti šeimos, bendruomenės ir tautos bendrystę, suteikiantis iškilmingumo mums ir mūsų šventėms, taurinantis ne tik žmogaus išorę, bet ir vidų.

Tautinio paveldo įstatymui - 10 metų

Gruodžio 18 dieną Žemės ūkio ministerija organizavo renginį „10 metų tautinio paveldo atgimimui“, kuriuo paminėtas Tautinio paveldo įstatymo priėmimo bei tautinio paveldo produktų sertifikavimo 10 metų jubiliejus. Apdovanoti 2017 m. sėkmingiausiai dirbę Lietuvos tradiciniai amatininkai, tradicinių amatų centrai (TAC), taip pat  pagerbti  tautinio paveldo komisijos ekspertai. 

Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis
X