Naujienos

Įvyko antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybių etapas

2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. įvyko jau antrus metus rengiamos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) pirmasis, savivaldybių etapas. Etninės kultūros globos taryba nuoširdžiai dėkoja šauniems moksleiviams ir jų mokytojams, pasiryžusiems dalyvauti Olimpiadoje, bei visoms Lietuvos savivaldybėms, padėjusioms surengti šį gražų ir prasmingą renginį. 

Pirmajame etape dalyvavo iš viso 240 mokinių iš 34 savivaldybių.

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes. Olimpiados steigimo iniciatoriai – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir Etninės kultūros globos taryba.

Nuoširdžiai sveikiname pirmojo etapo nugalėtojus ir laukiame jų atvykstant į regioninį Olimpiados turą, vyksiantį 2020 metų pradžioje.

Dalijamės renginio akimirkomis.

Vilniaus miesto etapas (Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazija):

Marijampolės r. etapas (Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija):

Radviliškio r. etapas (Radviliškio „Gražinos“ pradinė mokykla):

Švenčionių r. etapas (Nalšios muziejus):

Alytaus r. etapas (Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla):

X