Naujienos

Kelmėje paskelbti trumpametražių filmų konkurso, skirto Žemaitijos metams paminėti, nugalėtojai

Kelmės kultūros centre 2019 m. liepos 11 d. įvyko audiovizualinių kūrinių (trumpametražių filmų, TV laidų) konkurso „Pasiruokavimā“, skirto Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų sukakčiai, nugalėtojų apdovanojimo renginys.

Konkursą organizavo Kelmės kultūros centras ir Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba. Organizatoriai kvietė visus kūrėjus pasidalinti audiovizualiniais kūriniais, parodančiais Žemaitijos savitumą. Konkurso tikslas – skatinti vaizdo medžiagos kūrėjų kūrybiškumą, saviraišką, pilietiškumą bei pateikti kuo daugiau autentiškos informacijos apie Žemaitiją, šio regiono tradicijas, paveldą ir  žmones. Kiekvienas autorius ar autorių grupė galėjo pateikti ne daugiau nei 3 vaizdo medžiagas, filmus, TV laidas.

Konkurse dalyvavo 15 autorių (ir kolektyvų), kurie pateikė 20 kūrinių – dokumentinių ir meninių pasakojimų apie Žemaitijos kultūrą, istoriją, asmenybes, tautodailę, tradicijas, gyvenamąją aplinką ir gamtą. Garso takeliuose skambėjo bendrinė ir žemaičių kalbos, melodijos, paukščių balsai. Vieni kūrėjai naudojosi tik savo patirtimi ir techniniais resursais, kiti tai darė pasinaudodami fondų parama. Audiovizualinių kūrinių trukmė – nuo 7 iki 59 minučių.

Pateiktus kūrinius vertino penkių asmenų komisija:

Komisijos pirmininkas – Justinas Lingys, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys.

Virginijus Jocys – istorikas, EKGT narys, Žemaitijos regioninės tarybos pirmininkas.

Dr. Vytautas Tumėnas – etnologas, menotyrininkas.

Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė – Lietuvos trumpametražių filmų agentūros „Lithuanian short“ vadovė, deleguota Kultūros ministerijos.

Sigita Dacienė – EKGT vyriausioji specialistė Žemaitijos regionui.

Komisijos įvertintus pirmų trijų vietų laimėtojus Kultūros ministerija apdovanojo diplomais: I vieta skirta Daivai Grikšienei (Šiauliai) už konkursui pateiktus darbus: „Žemaitis fizikas su etnografo pašaukimu“ (2018 m.) ir kt. dokumentinius filmus; II vieta – Ritai Ščiglinskienei (Kelmė), už 2018 m. darbus „Muna akmenele“, „Pažintys. Dailininkas Andrius Seselskas“;  III vieta – Jonui Tilvikui (Klaipėda), už 2011 m. darbą „Kraštotyrininkas, kryždirbys Klemensas Lovčikas“. Laureatams skirtos  vertingos Kelmės rajono savivaldybės, Žemaitijos regioninės EKGT ir Šilalės kraštiečių draugijos įsteigtos dovanos, tautodailės kūriniai ir leidiniai, o LRT pasiruošusi suteikti galimybę prizininkams darbus transliuoti per LRT plius kanalą. Konkurso dalyviams Rimantui Rokui Jonaičiui (už kūrinį „Mergas dūdas puč“) ir Viktorui Gundajevui (už kūrinį „Žemaitijos kinas“) skirti specialūs prizai. Visiems kūrėjams, konkursui pateikusiems kūrinius, įteiktos padėkos ir atminimo dovanos.

 

Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios Žemaičių grupės pirmininkė Rimantė Šalašavičiūtė sveikino visus konkurso dalyvius, o padėką perdavė vienai iš šio konkurso organizatorių Ritai Ščiglinskienei. Organizatoriai ir konkurso dalyviai dėkojo vertinimo komisijai, Kelmės kultūros centro  ir asociacijos Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyriaus vadovams, Kelmės r. savivaldybei už palaikymą. Dėkota audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijai AVAKA už galimybę trims konkurso dalyviams dalyvauti jos organizuojamajame renginyje liepos 15–17 dienomis  Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Išreikšta padėka Žemaitijos regiono Etninės kultūros globos tarybai už palaikymą ir paramą, Etninės kultūros globos tarybai už informacinę sklaidą.

Keletą metų brandinta regioninio konkurso idėja šiemet realizuota. Daugelis dalyvavusiųjų konkurso baigiamajame renginyje išreiškė viltį, jog šis audiovizualinių kūrinių konkursas, pasakojantis apie Žemaitijos istoriją, kultūrą, asmenybes ir regioninę tapatybę, bus tęsiamas ir kitais metais.

 

Žemaitijos EKGT informacija  

X