Naujienos

Konferencija „Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį"

Kokį vaidmenį etninė kultūra atlieka šiais moderniųjių technologijų laikais? Kaip etninės kultūros vaidmuo prisideda formuojant Lietuvos įvaizdį, su kokiais iššūkiais ir galimybėmis susiduriama šiandien? Šie klausimai bus aptariami gruodžio 7 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyksiančioje konferencijoje „Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį: iššūkiai ir galimybės“. Konferencijos organizatoriai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos įvaizdžio grupė ir Etninės kultūros globos taryba. Maloniai kviečiame dalyvauti visus norinčius!

KONFERENCIJOS PROGRAMA

11.30–12.00 Konferencijos dalyvių registracija
12.00–14.00 I sesija (auditorija Nr. 305). Sesijai vadovauja Jonas Rudzinskas ir Daiva Vyčinienė

 • 12:00 Konferencijos atidarymas ir Veronikos Povilionienės dainuojama liaudies daina
 • 12:15 Vida Šatkauskienė. Tautinės, regioninės ir vietos tapatybės suvokimo ugdymas etnine kultūra
 • 12:30 Dalia Urbanavičienė. Lietuvių etninės kultūros draugijos 30-metis: etninės kultūros statuso įtvirtinimo ir gyvosios tradicijos tęstinumo siekiai
 • 12:45 Eglė Kudzmanienė. Lietuvos DNR. Kas mums šiandien svarbu?

13:00 – 13:15 Kavos pertrauka
Vaizdinės medžiagos „Lietuviškos tapatybės raiška istorinės atminties renginiuose“ demonstravimas

 • 13:15 Daiva Vyčinienė. Sutartinės kaip lietuviškos tapatybės įvaizdis Lietuvoje ir pasaulyje
 • 13:30 Jonas Rudzinskas. Tautodailės svarba puoselėjant lietuvių etninę kultūrą ir formuojant Lietuvos įvaizdį
 • 13:45 Laura Lukenskienė. Kanklės ir kankliavimas – lietuvių tapatumo išraiška

14.00–15.00 Pietų pertrauka

15.00–18.00 II sesija (auditorija Nr. 305). Sesijai vadovauja Dalia Urbanavičienė ir Loreta Sungailienė

 • 15:00 Marius Jovaiša. #taudrabuzis – Tautinis drabužis XXI amžiuje
 • 15:15 Asta Valiukevičienė. Tautinio identiteto paieškos šių dienų aprangoje
 • 15:30 Nijolė Balčiūnienė. Tradicinės kalendorinės šventės – Lietuvos įvaizdžio dalis

15:45 – 16:00 Kavos pertrauka

 • 16:00 Marija Liugienė. Sodai kaip lietuviškos tapatybės simbolis
 • 16:15 Jonas Vaiškūnas. Etninė kultūra – atsvara globalizmui

16:30–17:40 Panelinė diskusija (veda Dalia Urbanavičienė, dalyvauja Loreta Sungailienė, Ugnius Liogė, Agota Zdanavičiūtė-Bėkštė, Teresė Andrijauskaitė, Virginija Dambrauskienė, Linas Žabaliūnas, Marius Gurskas)
Diskusijos metu bus aptariami šie klausimai:
• Šiuolaikinio jaunimo santykis su etnine kultūra;
• Svarbiausi lietuviškos tapatybės ženklai šiuolaikinėje visuomenėje;
• Etninės kultūros vaidmuo plėtojant kultūrinį turizmą (Lietuvos ir užsienio pavyzdžiai);
• Kaip kitose šalyse pasitelkiama etninė kultūra formuojant šalies tapatumo įvaizdį;
• Tarpinstitucinis bendradarbiavimas siekiant užtikrinti etninės kultūros įtraukimą į Lietuvos įvaizdžio kūrimą;
• Etninės kultūros vieta bendrojoje Lietuvos kultūros politikoje.

17:40 Konferencijos rezoliucijos priėmimas

18:00–19:00 KONCERTAS ir tautinių kostiumų pristatymas (III aukšto fojė)
Dalyvauja: vyrų grupė „Tankuojis“ (vadovas Tomas Aleknavičius) ir šeimų folkloro ansamblis „Virvytė“ (vadovė Loreta Sungailienė).

Konferencijos metu bus eksponuojama Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda

 

Išankstinė registracija el. paštu: tomas.aleknavicius@ekgt.lt, tel. +370 601 10 813.

Konferencijos metu vyks internetinė transliacija. Ją galėsite stebėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=eGElcwxH4Tg

Prieš konferenciją 10 val. Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyks IX Lietuvių etninės kultūros draugijos suvažiavimas, kuriame bus paminėtas šios draugijos 30-metis.  Plačiau apie Lietuvių etninės kultūros draugiją skaitykite www.alkas.lt

EKGT informacija

 

X