Naujienos

Konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“

2019 m. lapkričio 20–21 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvyko 5-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms.

1219 metais Ipatijaus kronikoje pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Žemaitijos vardas. Žemaitija turėjo ypatingą reikšmę krikščioniškosios Europos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XV a. valstybių formavimosi istorijoje, prisidėjo prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir modernios nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo ir raidos.

1927 metais pirmasis Telšių vyskupas ir Nepriklausomybės akto signataras Justinas Staugaitis įkūrė Telšių kunigų seminariją. 1946 metų pavasarį sovietų valdžia seminarijos veiklą sustabdė. 1989 metų rudenį buvęs seminarijos auklėtinis ir tuometinis Telšių vyskupas Antanas Vaičius atkūrė Telšių kunigų seminariją. Šiuo metu tai nevalstybinė aukštoji mokykla, rengianti dvasininkus ir 2019 metais švenčianti atkūrimo 30-metį.

Konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“ pakvietė pažymėti minėtas svarbias datas ir susitelkti mokslinei diskusijai apie Žemaitijos kultūros istoriją, aptarti tradicines ir modernias jos raiškos formas, jų kaitą ir pokyčius dabarties socialinėje aplinkoje.

Moksliniuose pranešimuose buvo aktualizuojama Žemaitijos kultūros reprezentacija:
◉ kalboje,
◉ etninėje kultūroje,
◉ literatūroje ir mene,
◉ visuomenės geografijoje,
◉ religijoje, teologijoje, katechetikoje.

Konferencijoje taip pat kalbėta apie kitų regionų reikšmę valstybės ir kultūros istorijoje.

Konferencijos programa >>>

Pranešimų santraukų rinkinys>>>

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Konferencijos organizatoriai: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Konferencijos globėja – Etninės kultūros globos taryba.

Konferencijos „Tradicijos ir modernybė“ paskyra veidaknygėje >>>

EKGT informacija

X