Naujienos

Kovo 5 d. įvyko bendras EKGT ir Kultūros ministerijos posėdis

Šių metų kovo 5 d. 13 val. Kultūros ministerijoje (Žydrojoje salėje) įvyko bendras Etninės kultūros globos tarybos ir Kultūros ministerijos atstovų posėdis. Analizuoti šie klausimai:

  1. Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. rengimo ir finansavimo (15 min.).
  2. Dėl etninės kultūros integravimo į bendrąją kultūros politiką (35 min.):
  •  Prašymas EKGT atstovus įtraukti į Kultūros pagrindų įstatymo, strategijos „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“, Nacionalinės kultūros programos rengimo grupes;
  •  Etninės kultūros projektų konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą problemos;
  •  Nematerialaus kultūros paveldo archyvų statuso ir finansavimo problemos;
  •  Siekis įtvirtinti etninės kultūros valstybinę globą savivaldybėse kaip valstybės deleguotą funkciją;
  •  Etninės kultūros tarybos Kultūros ministerijoje sukūrimas.
  1. Kiti klausimai (dėl etnokultūros specialistų KM sudėtyje) (10 min.). 

PRIDEDAMA MEDŽIAGA:

1 klausimui: EKGT parengta Etninės kultūros plėtros valstybinės 2003–2009 m. programos koncepcija, kuriai 2018-10-10 pritarė Seimo Kultūros komitetas (pridedamas protokolas).

2 klausimui: EKGT raštai „Dėl „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“ projekto“ 2019-02-06 Nr. S-42; „Dėl 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių“ 2018-09-12 Nr. S-234; „Dėl Etninės kultūros tarybos sukūrimo įgyvendinant tarybų ir komisijų prie Kultūros ministerijos pertvarką“ 2018-05-10 Nr. S-138.

EKGT informacija

X