Naujienos

Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdis

Pirmasis Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdis įvyko 2018 m. sausio 29 d. Klaipėdos miesto etnokultūros centre. Dalyvavo 15 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos 2018 m. veiklos planas. 3. Regioninių tarybų nuostatai ir reglamentai. 4. Etninės kultūros finansavimas per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Mažosios Lietuvos tarybos sudėties keitimas. 6. Administracinė-teritorinė reforma.

 

Nutarta:1.1. Pritarti MLREKGT 2017 m. veiklos ataskaitai. 1.2. Siekti Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo įteisinimo.  1.3. Pateikti siūlymus dėl LR Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pataisų. 2. Patvirtinti 2018 m. MLREKGT veiklos planą. 3.Parengti siūlymus EKGT dėl regioninių tarybų nuostatų ir reglamento pakeitimo.   4. Pritarti siūlymams didinti etninės kultūros kvotas finansuojant projektus per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Kreiptis į Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungą dėl nario delegavimo į Mažosios Lietuvos tarybą. 6. Esant poreikiui organizuoti diskusiją dėl  administracinės-teritorinės reformos.

S. Sodonio nuotraukos

X