Naujienos

Nacionalinė J. Basanavičiaus premija įteikta mitologei Nijolei Laurinkienei

2020 m. vasario 12 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje iškilmingai įteiktas didžiausias lietuvių etninę kultūrą puoselėjančiųjų įvertinimas – Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija. Šiais metais premijos laureatė – mitologė ir tautosakininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Nijolė Laurinkienė. Premija jai paskirta už reikšmingus mokslinius baltų mitologijos ir pasaulėvaizdžio tyrimus, etninės kultūros ir lietuvybės pamatų stiprinimą, visuomenės švietimą. Premiją įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

N. Laurinkienė yra paskelbusi per 130 mokslo straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose, ji yra keturių svarbių esmingas lietuvių mitologijos temas atskleidžiančių knygų autorė. 1990 m. publikuota jos knyga „Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose“, 1996 m. – monografija „Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose“, 2013 m. – monografija „Žemyna ir jos mitinis pasaulis“, 2019 m. – monografija „Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje“. N. Laurinkienė yra parengusi „Lietuvių liaudies dainyno“ X tomą, penkis tęstinio leidinio „Tautosakos darbai“ tomus. Netrukus prestižinėje Suomijos mokslų akademijos knygų serijoje „Folklore Fellows Communications“ („Folkloro bičiulių žinios“) pasirodys atnaujinta ir papildyta N. Laurinkienės monografija apie Perkūną anglų kalba.

N. Laurinkienės kandidatūrą teikusio Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rekomendacijoje pažymima, kad jos straipsniuose ir monografijose atidžiu tyrėjos žvilgsniu nagrinėjami iki tol mažai tirti svarbieji baltų mitiniai vaizdiniai. Visi jos per daugelį metų paskelbti tyrimai drauge atskleidžia sisteminį baltų mitologijos pjūvį, apimdami visą mus supantį pasaulį: nuo dangaus skliauto šviesulių iki žemės ir deivės Žemynos. N. Laurinkienės moksliniai darbai pasižymi naudojamų šaltinių gausa, sisteminga jų analize. Mitinių įvaizdžių prasmė, kilmė aiškinama plačiame – indoeuropiečių ir kitų tautų – kultūros kontekste. Ji žvelgia į lietuvių religiją ir mitologiją kaip į didžiulę sistemą, kuri atkuriama remiantis rašytiniais šaltiniais, žodine tradicija, kalba, archeologija ir kitais tradicinės kultūros faktais. Taip N. Laurinkienė sėkmingai tęsia lietuvių mitologijos tyrimų mokyklos tradicijas.

Laureatę pasveikino kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, kolegos, draugai ir artimieji.

Premijos įteikimo renginyje skambėjo Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ atliekamos lietuvių liaudies dainos.

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įteikimo iškilmių transliacija LRT mediatekoje >>>

EKGT informacija

X