Naujienos

Naujos sudėties Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmasis posėdis

2019 m. balandžio 26 d. Molėtuose darbą pradėjo naujos sudėties Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba. Posėdžio dalyvius svariu žodžiu pasveikino naujasis Molėtų meras Saulius Juneika bei Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

2019–2022 m. kadencijos regioninę tarybą sudarys 30 narių, deleguotų iš 22 Aukštaitijos savivaldybių, 6 nevyriausybinių organizacijų (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos, Savivaldybių muziejų bendrijos, Tradicinių amatų centrų sąjungos, Lietuvos romuvų sąjungos Panevėžio skyriaus, Lietuvių etninės kultūros draugijos, Aukštaičių kultūros draugijos) atstovų bei 2 atstovų iš Aukštaitijos nacionalinio parko ir Sirvėtos regioninio parko. Net 13 narių į regioninę tarybą deleguoti naujai. Pirmajame posėdyje susipažinta su naujai išrinktais regioninės tarybos nariais, pristatyta 2 metų pirmininkės veiklos ataskaita. Dar dvejiems metams pirmininke perrinkta Zita Mackevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė. Jos pavaduotojais tapo Audronė Pajarskienė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė bei Kęstutis Stadalnykas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Naujai išrinkta taryba susipažino su etninės kultūros situacija Molėtuose (ją pristatė krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė), aptarė Vietovardžių metams skirtų priemonių įgyvendinimą regione, etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimo sąlygas ir kitus klausimus. Po posėdžio tarybos nariai turėjo galimybę aplankyti Lietuvos etnokosmologijos muziejų bei Videniškių vienuolyno muziejų.

Etninės kultūros globos taryba, Seimui atskaitinga institucija, turi 5 regioninius padalinius, į kurių regionines etninės kultūros tarybas kas 4 metai narius deleguoja etnografinio regiono teritorijoje veikiančios institucijos bei nevyriausybinės organizacijos, vykdančios etninės kultūros veiklą.

EKGT informacija

 

X