Naujienos

Naujos sudėties Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmasis posėdis

Darbą pradėjo naujos sudėties Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba. 2019–2022 m. kadencijos Žemaitjos tarybą sudaro 26 nariai, deleguoti 17 Žemaitijos savivaldybių, 2 nevyriausybinių organizacijų (Žemaičių kultūros draugijos ir Šilalės kraštiečių draugijos), 2 mokslo institucijų (Šiaulių universiteto bei Lietuvos teatro ir muzikos akademijos Klaipėdos fakulteto), 2 muziejų (Žemaičių dailės muziejaus ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus) bei 2 Žemaitijos regioninių parkų (Pagramančio ir Varnių). Žemaitijos tarybos narių sąrašą rasite čia >>>.

Gegužės 3 d. Žemaičių dailės muziejuje, Plungės Mykolo Oginskio rūmuose įvykusiame pirmajame naujos sudėties Žemaitijos tarybos posėdyje dvejiems metams Žemaitijos tarybos pirmininku išrinktas Virginijus Jocys, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas. Jo pavaduotojais tapo dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių universiteto docentas, Rūta Vildžiūnienė, LMTA Klaipėdos fakulteto docentė, ir Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Posėdyje taip pat apsvarstyti Vietovardžių atmintiniems metams skirtos konferencijos organizavimo darbai. Numatyta konferenciją surengti rugsėjo pabaigoje Varnių kultūros centre.

Aptartas Žemaitijos etnokultūrinių ir memorialinių muziejų klausimas. Nutarta: paraginti Žemaitijos savivaldybes etnokultūriniams ir memorialiniams muziejams (jų būklei ir veiklai) skirti daugiau dėmesio; kviesti visuomenę, ypač mokyklas, Žemaitijos atmintinais metais naujai atrasti šios kategorijos muziejus, pasinaudoti juose teikiamomis galimybėmis ugdyti jaunosios kartos tautinę tapatybę; skatinti vietos bendruomenes ir kraštiečių draugijas aktyviau prisidėti prie visokeriopos tokių muziejų globos; pasiūlyti Etninės kultūros globos tarybai vykdant 2020 metų etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programą numatyti ir atlikti Žemaitijos etnokultūrinių ir memorialinių muziejų situacijos analizę.

Pasižiūrėta, kaip vyksta Žemaitijos tarybos inicijuojamas trumpametražių filmų, TV laidų konkursas „Pasiruokavimā“, skirtas Žemaitijos atmintiniems metams paminėti.

Etninės kultūros globos taryba sveikina naujos sudėties Žemaitijos etninės kultūros globos tarybą ir džiaugiasi entuziastingai prasidėjusiu jos darbu!

EKGT informacija

X