Naujienos

Septintojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2018 metų septintasis Tarybos posėdis vyks rugsėjo 18 d. 13 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 2019 m. (30 min.).
  2. Dėl Kaziuko mugės rengėjo konkurso (20 min.).
  3. Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. koncepcijos (30 min.).
  4. Dėl EKGT regioninių tarybų narių patvirtinimo (10 min.).
  5. Dėl EKGT regioninių tarybų bendro posėdžio Kaune spalio 5 d. (15 min.).
  6. Kiti klausimai.

Posėdžiauta dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių

2018 m. rugsėjo 4 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos laikinosios darbo grupės, sudarytos etninės kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą klausimams spręsti, posėdis. Jame analizuotos 2018 m. rugpjūčio 20 d. Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonson pasirašytos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės (toliau - Gairės).

Užuojauta Tarybos pirmininkei dėl tėvelio mirties

Etninės kultūros globos tarybos darbuotojai nuoširdžiai užjaučia Tarybos pirmininkę Dalią Urbanavičienę netekus mylimo tėvelio Vytauto Kriščiūno.

Atsisveikinimas su velioniu 2018 m. rugpjūčio 21 d. Laidotuvių namuose (Olandų g. 22), 1-oje salėje nuo 10 val. Urna bus išlydima 16 val. Laidojimas Saltoniškių kapinėse.

Tarybos būstinėje – tautodailininko Algirdo Juškevičiaus darbų paroda

Etninės kultūros globos tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius) veikia Algirdo Juškevičiaus medžio drožybos darbų (Užgavėnių kaukių) paroda.

Algirdas Juškevičius yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir senųjų amatų klubo „Dvaro meistrai“ narys. Jau 36 metus jis moko jaunimą meninės medžio drožybos Varėnos kultūros centro dailės studijoje „Kadagys“. Greta skulptūrų, bareljefų ir kaukių, jis gamina žaislus, baldus, drožia šaukštus, skobia kaušus. A. Juškevičius yra surengęs 20 autorinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, yra parengęs projektus, skirtus drožybos ir žaislininkystės amatams vystyti. 2007 ir 2016 m. jis apdovanotas LR kultūros ministerijos premija „Už geriausius projektus jaunimui“, 2014 m. – LR žemės ūkio ministerijos premija „Sėkmingiausiai dirbantis tradicinis amatininkas“.

Kviečiame apsilankyti parodoje!

EKGT informacija

Vyriausybė pritarė naujai Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų redakcijai

2018 m. liepos 4 d. LR Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos pateiktą Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų redakciją. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 644 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojo nuo 2018-07-12.

Esminiai pakeitimai Nuostatuose buvo pateikti Etninės kultūros globos tarybos, siekiant padidinti šios premijos svarbą prilyginant ją nacionalinėms kultūros ir meno premijoms. Juose įtvirtinti šie Premijos skyrimo principai:

X