Naujienos

EKGT sveikina naujai išrinktą Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą

Naujai išrinktą Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą liepos 12 d. Etninės kultūros globos tarybos vardu pasveikino Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas ir Tarybos narė Nijolė Balčiūnienė. 

EKGT informacija

 

Sveikiname su Rasos švente! Sveikiname su Joninėmis!

Linkime trumpiausią vasaros naktį praleisti tarp laužų. Tebūnie ši naktis skirta išminties brandinimui, būties prasmės pajutimui, gamtos grožio apdainavimui.  Linkime rasti paparčio žiedą!  

 

EKGT administracija

Rengiamasi Vėlines paskelbti švenčių diena

Remiantis 2019 m. birželio 12 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro informacija, šis Seimo komitetas pritarė Darbo kodekso pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma Vėlines (lapkričio 2-ąją) įteisinti kaip švenčių (nedarbo) dieną.

Priėmus Darbo kodekso pataisą, įmonėse, įstaigose ir organizacijose būtų nedirbama ne tik kiekvienų metų lapkričio 1-ąją (Visų Šventųjų dieną), bet ir lapkričio 2-ąją – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną. Taip būtų sudarytos palankesnės sąlygos Lietuvos žmonėms puoselėti mūsų kultūrai būdingas mirusiųjų pagerbimo tradicijas.

Dėl šio įstatymo projekto turės apsispręsti Seimas.

Siūlymą Vėlines paskelbti švenčių diena Etninės kultūros globos taryba yra pateikusi dar 2010 metais.

EKGT informacija

Šeštojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2019 metų šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks birželio 11 d., 13.00 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1. Dėl EKGT išvados apie nematerialaus kultūros paveldo vertybės – Birutės ir Kęstučio legendos – išsaugojimą ir tęstinumą Palangos dvaro sodybos koplyčioje (40 min.).
  2. Dėl konferencijos rengėjų kreipimosi į EKGT prašant pateikti nuomonę dėl atmintinos dienos pavadinimo Lietuvos diena (20 min.).
  3. Dėl siūlymų Lietuvos kultūros tarybai tobulinti etninės kultūros ir mėgėjų meno projektų finansavimą 2020 m. (20 min.)
  4. Dėl Lietuvos etnografinių regionų vėliavų ir herbų naudojimo tvarkos parengimo (5 min.).
  5. Dėl Suvalkijos (Sūduvos) tarybos prašymo keisti šios regioninės tarybos pavadinimą (10 min.).
  6. Dėl EKGT posėdžių darbo tvarkos (25 min.).
  7. Kiti klausimai.       

      Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Įvyko pirmasis naujos sudėties Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos posėdis

2019 m. gegužės 28 d. Kalvarijos krašto muziejuje surengtas pirmasis naujos 2019–2022 metų kadencijos Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis.

Posėdžio dalyvius pasveikino Kalvarijos sav. administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Danutė Lisauskienė. Ji supažindino su kuruojama Kalvarijos EK plėtros programa, veikla ir pasiekimais. Palinkėjo vaisingo darbo. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė supažindino naujus Regioninės tarybos narius su teisės aktais, reglamentuojančiais Etninės kultūros globos tarybos veiklą, EKGT personaline sudėtimi, šiuo metu EKGT analizuojamais klausimais. Posėdyje Rima Vasaitienė išrinkta Regioninės tarybos pirmininke; pavaduotojomis patvirtintos Vilija Kepežinskienė ir Dalia Venskienė. Posėdyje dalyvavusi Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos narė Nastutė Sidabrienė pristatė Punsko krašto lietuvių etnokultūrinę veiklą, šventes, kasdienę veiklą, problemas, Pasaulio lietuvių metams planuojamas veiklas.  

Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos informacija

X