Naujienos

Kviečiame dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020

Etninės kultūros globos taryba (EKGT) kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA) bei Žemės ūkio ministerija kviečia Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020.

Svarbiausi konkurso tikslai – etninės kultūros ir tautinio paveldo (tradicinės architektūros, tradicinių amatų, gyvūnų bei  augalų nacionalinių veislių, kulinarinio paveldo, etnokultūrinės žinijos, papročių, gamtą tausojančio gyvenimo būdo) plėtra Lietuvos kaimo turizmo sektoriuje; kaimo turizmo sodybų inovatyvus vystymasis išlaikant regionų savitumą bei tradiciškumą; patrauklių kaimo turizmo paslaugų Lietuvos bei užsienio turistams kūrimas.

Etnokultūrinės vasaros stovyklos vaikams

Tėveliai, kuriems svarbu, kad jų vaikai pažintų savo krašto tradicijas ir jas pamiltų, domisi, kokios etnokultūrinės vasaros stovyklos vyksta Lietuvoje. Siekdami palengvinti etnokultūrinių vasaros stovyklų paieškas, surinkome informaciją, kas, kur ir kada šiais metais vaikams ir jaunimui organizuoja stovyklas, kuriose bus dainuojamos liaudies dainos, šokami tradiciniai šokiai, mokomasi groti tradiciniais instrumentais, perduodamos žinios apie amatus, būnama gamtoje ir draugiškai bendraujama. Kviečiame šia informacija naudotis rengiantis džiaugsmingoms ir prasmingoms atostogoms  >>>

Šeštajame Tarybos posėdyje nutarta

Šių metų šeštasis Tarybos posėdis įvyko birželio 9 dieną nuotoliniu būdu. Dalyvavo 18 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo projektas ir etninės kultūros integravimas į Nacionalinės pažangos planą. 2. Siūlymai tobulinti Strateginio valdymo įstatymo projektą. 3. Lietuvos mokslo tarybos parengtas prioritetinių lituanistikos tyrimų temų sąrašo projektas. 4. Etninės kultūros integravimas į regionų plėtros planus. 5. Bendras EKGT regioninių tarybų posėdžio surengimas Lazdijuose rugsėjo 10 d. 6. EKGT 20-mečio organizavimas. 7. Kultūros paveldo koncepcijos projektas. 8. Mažosios Lietuvos gyventojo Robert August kreipimasis dėl Mažosios Lietuvos regiono reprezentavimo LNK orų prognozių laidoje. 

Šeštojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šeštasis šių metų Tarybos posėdis vyks birželio 9 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu. Posėdžio darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1. Dėl Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo projekto ir etninės kultūros integravimo į Nacionalinės pažangos planą (40 min.).
  2. Dėl siūlymų tobulinti Strateginio valdymo įstatymo projektą (30 min.).
  3. Dėl etninės kultūros integravimo į regioninę politiką, regionų plėtros planus (30 min.).
  4. Dėl bendro EKGT regioninių tarybų posėdžio surengimo Lazdijuose rugsėjo 10 d. (10 min.).
  5. Dėl EKGT 20-mečio organizavimo (20 min.).
  6. Kiti klausimai.

EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Išsaugotas etninės kultūros puoselėjimo židinys – Alytaus pradinė mokykla „Sakalėlis“

Keletą pastarųjų metų vyko aršūs debatai dėl Alytaus pradinės mokyklos „Sakalėlis“ likimo. Alytaus miesto savivaldybė, remdamasi miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, buvo nutarusi šią mokyklą sunaikinti, prijungdama ją prie Alytaus Vidzgirio progimnazijos. Kadangi „Sakalėlyje“ skiriamas ypatingas dėmesys etninei kultūrai, Alytaus savivaldybės sumanymui pasipriešino ne tik šios mokyklos tėvai ir mokytojai, bet ir Etninės kultūros globos taryba bei kiti etninės kultūros puoselėtojai. Šiandien siekusieji „Sakalėlio“ išsaugojimo švenčia pergalę: gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje buvo nutarta atsisakyti minties sunaikinti „Sakalėlį“.  

X