Naujienos

Lietuvos vietovardžių atminties ir vartojimo tradicija pripažinta nematerialaus kultūros paveldo vertybe

Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos geografų draugija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu bei Lietuvių kalbos institutu pernai pateikė siūlymą įtraukti Lietuvos vietovardžius į Nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Sąvado ekspertų komisija, apsvarsčiusi pateiktą paraišką, nutarė įtraukti Lietuvos vietovardžių atminties ir vartojimo tradiciją į Sąvadą. Šis nutarimas liudija, kad Lietuvos vietovardžių atminties ir vartojimo tradicijai yra suteikiamas nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusas.

Įvyko Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos koordinavimo tarybos posėdis

2020 m. vasario 21 d. Etninės kultūros globos tarybos patalpose (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius) įvyko Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos (toliau – Programa) koordinavimo tarybos posėdis, kurio metu buvo peržiūrėtos Programos 2020 m. konkursui pateiktos paraiškos.

Iš 4 pateiktų paraiškų buvo patvirtintos 3 šių autorių paraiškos: 1) Astos Valiukevičienės, 2) Loretos Lichtarovičienės, 3) Renatos Laivytės.

Tikslesnė informacija atrinktų paraiškų autoriams bus pateikta individualiai.

Antrajame Tarybos posėdyje nutarta

Antrasis Tarybos posėdis įvyko 2020 m.  vasario 11 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečias - Krescencijus Stoškus (Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas).

Svarstyta: 1. Etninės kultūros forumo surengimas Kultūros kongreso 30-mečio proga. 2. Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliekamų Etninės kultūros srities Proceso ir Projekto kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugų įgyvendinimas. 3. Apklausos „Etninės kultūros samprata“ rezultatų aptarimas ir etninės kultūros srities apibrėžimas. 4. EKGT 2019 m. veiklos ataskaita.

Sveikiname sulaukus Užgavėnių!

Brangieji,


ši žiema vargšė buvo netikus, tai tegul sau ir eina. Kitais metais gal ateis geresnė – su didžiausiom pusnim ir ledais. O dabar tegul ateina tikras pavasaris! Su sprogstančiais medžiais ir gervių giesmėmis. Jį pasitinkant pas mus jau renkasi raganos ir velniai. Linkime, kad jie neaplenktų ir Jūsų!

EKGT

Sukurtas Tautodailės metų ženklas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2020-ieji paskelbti Tautodailės metais. Kviečiame susipažinti su Tautodailės metų ženklu. Prašome ženklą naudoti pažymint atmintinus Tautodailės metus.

2020-ieji Tautodailės metais paskelbti siekiant pažymėti Lietuvos dailės istoriko, grafiko, lietuvių profesionaliosios muziejininkystės pradininko, tautodailės populiarintojo Pauliaus Galaunės gimimo 130 metų sukaktį. Kitas Tautodailės metų paskelbimo tikslas – atkreipti dėmesį į dižiulę tautodailės vertę ir reikšmę Lietuvos kultūriniam gyvenimui.

EKGT informacija

X