Naujienos

Rugsėjo 22 d. vyko konferencija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kęstučio ir Birutės laikų kultūra“

2018 m. rugsėjo 22 d. Žemaitijos etninės kultūros globos taryba surengė konferenciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kęstučio ir Birutės laikų kultūra“, kuri vyko Palangos gintaro muziejuje, Palangoje. Konferencija skirta Baltų vienybei paminėti.

Spalio 12–13 d. – konferencija „Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas“

Prieš 225 metus gimė Simonas Daukantas, prieš 150 metų – Vydūnas. Minime Simono Daukanto ir Vydūno metus, tad kviečiame į konferenciją „Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas“. Konferencijos tikslas – įprasminti Europos paveldo metus, aptarti Simono Daukanto ir Vydūno darbų ir idėjų aktualumą šiandienos mokyklai, visuomenei, pasidalyti naujausiais literatūros, istorijos, kultūros tyrimais ir įžvalgomis, telkti akademinę ir mokytojų bendruomenę.
Konferencijos iniciatoriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lituanistų sambūris ir Etninės kultūros globos taryba. Konferencija skirta Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams. Ji vyks 2018 m. spalio 12–13 dienomis.

Aštunto Tarybos posėdžio darbotvarkė

2018 m. aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks spalio 9 dieną 13 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Posėdžio darbotvarkėje numatomi šie klausimai:

 1. Dėl siūlymų Seimo paskelbtų Vietovardžių metų (2019 m.) įgyvendinimo planui (25 min.).
 2. Dėl etnografinių regionų heraldikos įteisinimo projektų (15 min.).
 3. Dėl siūlymo keisti Savivaldos įstatyme įtvirtintą savivaldybių funkciją puoselėti etnokultūrą iš savarankiškos funkcijos į valstybės deleguotą funkciją (10 min.).
 4. Dėl Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo bei Etninės kultūros ugdymo sampratos įteisinimo (25 min.).
 5. Dėl etnologijos ir folkloristikos studijų krypčių grąžinimo į Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą (10 min.).
 6. Dėl Vėlinių ir kitų tradicinių kalendorinių švenčių (Užgavėnių, Sekminių, Jurginių) statuso (10 min.).
 7. Dėl EKGT nuomonės apie Seimo nario Vytauto Kernagio siūlymą nustatyti Lietuvos radijo stotims 35 proc. nacionalinių kūrinių kvotą (10 min.).
 8. Kiti klausimai.

EKGT informacija

Septintajame Tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta

Septintasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 18 d. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai: Ignas Rubikas (LRV), Vytautas Tumėnas (LII).

Svarstyta: 1. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės 2019 m. 2. Kaziuko mugės rengėjo konkursas. 3. Valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. (toliau – Programa) koncepcija. 4. EKGT regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 5. Bendras EKGT ir EKGT regioninių tarybų posėdis Kaune spalio 5 d. 6. EKGT atstovavimas konferencijoje „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“, kuri vyks 2018 m. spalio 12–13 dienomis LR Seime. 7. Siūlymas dėl atmintinų Tautodailės metų 2020-aisiais paskelbimo. 8. S. Daukantui dedikuota konferencija Skuode. 9. Konferencija „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“. 10. EKGT logotipo tobulinimas ar keitimas. 11. EKGT pozicija miškų kirtimo klausimu.

Spalio 5 dieną – bendras EKGT ir regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdis

2018 m. spalio 5 d. vyks bendras Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) ir regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdis. Posėdžio vieta – Kauno tautinės kultūros centras (A. Jakšto g. 18, Kaunas).

Dalyvių registracija 9:30–10:00.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl etninės kultūros ugdymo plėtros:

 • 1.1. Kauno tautinės kultūros centro geroji patirtis etnokultūrinio neformalaus ugdymo srityje (20 min.).
 • 1.2. EKGT ir jos regioninių tarybų vykdytos mokyklų apklausos apie Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimą rezultatai (1 val.).
 • 1.3. Kliūtys ir galimybės neformalaus etnokultūrinio ugdymo plėtrai (15 min.).
 • 1.4. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rengimas (10min.).
 • 1.5. Etnokultūrinio ugdymo šviesuolių pagerbimas (15 min.)
X