Naujienos

Konkurso "Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje" nugalėtojai

Etninės kultūros globos taryba kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene  2017 metais skelbė  konkursą „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“. Taryba širdingai dėkoja visiems konkurso dalyviams. Visi atsiųsti pasakojimai – puikus įrodymas, kad tautinis rūbas yra giliausių prasmių, šilčiausių išgyvenimų ir prisiminimų kupinas simbolis, padedantis kurti šeimos, bendruomenės ir tautos bendrystę, suteikiantis iškilmingumo mums ir mūsų šventėms, taurinantis ne tik žmogaus išorę, bet ir vidų.

Tautinio paveldo įstatymui - 10 metų

Gruodžio 18 dieną Žemės ūkio ministerija organizavo renginį „10 metų tautinio paveldo atgimimui“, kuriuo paminėtas Tautinio paveldo įstatymo priėmimo bei tautinio paveldo produktų sertifikavimo 10 metų jubiliejus. Apdovanoti 2017 m. sėkmingiausiai dirbę Lietuvos tradiciniai amatininkai, tradicinių amatų centrai (TAC), taip pat  pagerbti  tautinio paveldo komisijos ekspertai. 

Piliakalnių metų uždarymas

Gruodžio 15 dieną Laukuvoje (Šilalės r.) vyko Piliakalnių metų uždarymo renginys. Renginio organizatoriai - LR Kultūros ministerija, Lietuvos arhceologijos draugija, Šilalės rajono savivaldybė. Etninės kultūros globos tarybą renginyje atstovavo pirmininkas Virginijus Jocys. 

Dešimtasis Tarybos posėdis

Dešimtasis - paskutinius 2017 metų - Tarybos posėdis įvyko 2017 metų gruodžio 12 d. Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių ir svečiai – Audrys Antanaitis (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas), Dalia Urbanavičienė (EKGT vyr. specialistė). 

Svarstyta: 1. 2018 m. EKGT veiklos prioritetai. 2. 2018 m. EKGT kalendorinis veiksmų planas. 3.  Lituanistikos būklė aukštųjų mokyklų reformų fone. 4. Konkurso „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“ vertinimo rezultatai. 5. Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano EKGT priemonių vykdymas. 6. Mokslo vertinimo metodika. 7.  Priedas EKGT pirmininkui V. Jociui.

Patvirtinta naujos sudėties Etninės kultūros globos taryba

2017 gruodžio 12 dieną Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 61 straipsnio 9 dalimi, patvirtino naujos  sudėties Etninės kultūros globos tarybą. 

X