Naujienos

Aštuntojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks spalio 8 dieną 13 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1. Dėl bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto (20 min.).
  2. Dėl žiniasklaidos rėmimo fondo (30 min.).
  3. Dėl Vietovardžių išsaugojimo koncepcijos ir F. Kavoliūtės knygos „Žemė prašo nepamiršti vardų“ pristatymo Seime surengimo (15 min.).
  4. Dėl nacionalinio žaidimo statuso suteikimo tradiciniams žaidimams („ripkai“ ir kt.) inicijavimo (15 min.).
  5. Dėl rekomendacijų kaimo turizmo sodyboms etninės kultūros puoselėjimo klausimu (15 min.).
  6. Dėl diskusijos apie etninės kultūros sąvoką kitų kultūros sričių kontekste surengimo (20 min.).
  7. Kiti klausimai (10 min.).

      Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Parengtos Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkos

2019 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų bei Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymų pataisas, kuriomis nuspręsta įtvirtinti Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų, užsienio lietuvių bendruomenių vėliavų naudojimo teisinį reguliavimą. Šiomis pataisomis išspręsta Etninės kultūros globos tarybos (toliau - EKGT) kelta problema, kad Lietuvos etnografinių regionų heraldiniai ženklai neturi teisinio statuso ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybės Lietuvoje kelta problema, kad nėra reglamentuotas Pasaulio lietuvių bendruomenės vėliavų naudojimas. 

Trečiasis Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos posėdis

2019 metų trečiasis Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos (toliau – Mažosios Lietuvos taryba) posėdis įvyko rugsėjo 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centre. Dalyvavo 15 Mažosios Lietuvos tarybos narių ir svečiai: Etninės kultūros globos pirmininkė Dalia Urbanavičienė bei Šilutės rajono tautodailininkų skyriaus pirmininkė Rūta Emigart-Čiuželienė.

Svarstyti klausimai: 1. Dėl Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos II pusmečio darbo plano; 2. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projekto; 3. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės ir savivaldybių komiteto nutarimo; 4. Dėl Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkos patvirtinimo; 5. Dėl 2019 m. Vietovardžių metų minėjimo priemonių įgyvendinimo regione; 6. Dėl 2020 m. Tautodailės metų ir Mažosios Lietuvos regiono tautodailininkų skyriaus kūrimo; 7. Dėl 2020 m. programos „Tolygi kultūra“ prioritetų (Klaipėdos apskr.) ir finansavimo 2020 m.; 8. Kiti klausimai.

Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos posėdis

Šių metų trečiajame Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos posėdyje, kuris vyko 2019 m. rugsėjo 25 d. Varėnoje, išrinktas naujas šios tarybos pirmininkas. Juo tapo Varėnos kultūros centro darbuotojas Marius Galinis.

Nuoširdžiai padėkota ilgametei Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmininkei Onai Drobelienei už reikšmingus, Dzūkijos (Dainavos) krašto labui nuveiktus darbus.

Etninei kultūrai skirta konferencija Alytuje

2019 m. spalio 3 d. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras organizavo konferenciją „Etninė kultūra šiandien“. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė šioje konferencijoje skaitė pranešimą „Etninė kultūra bendrojoje kultūros politikoje“. Tarybos narė doc. dr. Daiva Vyčinienė kalbėjo tema „Etninės kultūros ugdymo specialistų rengimas, nueitas kelias, nauji poreikiai ir iššūkiai“. Tarybos narė dr. Loreta Sungailienė kartu su  Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskiene pasakojo apie Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, atkreipdamos dėmesį į vertingas tradicijas Dzūkijoje. 

Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos narė Audronė Lampickienė dalijosi tautodailės stovyklos Dzūkijoje sukaupta patirtimi.

Konferencijoje etninės kultūros puoselėjimo, aktualinimo ir pritaikymo tema pasisakė ir kiti Lietuvos etnomuzikologai, etnologai ir etninės kultūros puoselėtojai.

EKGT informacija

X