Naujienos

2019 metų antrasis Tarybos posėdis

Antrasis Tarybos posėdis vyko 2019 m. vasario 12 d. Vilniuje. Dalyvavo 16 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Tarybos posėdžio Kultūros ministerijoje kovo 5 d. darbotvarkė. 2. Tarybos 2018 m. veiklos ataskaita. 3. Knygoje „Įsivaizduoti Lietuvą“ paskleista dezinformacija apie etnokultūrinį sąjūdį sovietmečiu. 4. Tarybos rekomendacijos siekiant tradicijų išsaugojimo Kaziuko mugėje. 5. Institucijų ir organizacijų, deleguojančių atstovus į naujos kadencijos EKGT regionines tarybas, sąrašų tvirtinimas. 6. Tarybos organizuojamo renginio „A. R. Niemio 150-mečio minėjimas ir S. Skrodenio monografijos „Profesorius A. R. Niemi ir Lietuva“ pristatymas“ organizavimas 2019-03-06. 7. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2019 metų konkurso pratęsimas. 8. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinis turas.

Sveikiname su Gimtosios kalbos diena!

Vasario 21-ąją minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Etninės kultūros globos taryba sveikina šia gražia proga, kviečia branginti gimtąją kalbą ir mylėti bei puoselėti savo tarmę! Taryba yra pateikusi siūlymą Lietuvos Respublikos Seimui šią dieną Lietuvoje paskelbti ir tarmių diena. 

EKGT informacija

Etninės kultūros atstovai susitiko su švietimo, mokslo ir sporto ministru A. Monkevičiumi

2019 m. vasario 19 d. įvyko etninės kultūros atstovų susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičiumi bei ministerijos specialiste, atsakinga už etnokultūrą, Elona Bagdanavičiene. Etnokultūrininkams atstovavo Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė Rūta Čėsnienė, Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktorė Daiva Žiūrienė ir Alytaus pradinės mokyklos „Sakalėlis“ direktorė Virginija Vitunskaitė.

Nacionalinė J. Basanavičiaus premija įteikta H. Gudavičiui ir A. Černiauskui

2019 m. vasario 13 d., Kultūros ministerijoje dviem etninės kultūros puoselėtojams – rašytojui, gamtininkui, kraštotyrininkui Henrikui Gudavičiui ir fotomenininkui Algimantui Černiauskui – įteikta Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija 2018 metų premiją skyrė už sukauptus lietuvių etninės kultūros šaltinius ir jų sklaidą, tradicinės gamtojautos raišką kūryboje, Dainavos krašto savimonės ugdymą.

Sveikiname Valstybės atkūrimo dienos proga!

Etninės kultūros globos taryba sveikina Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – proga! 2018 metais atšventę Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-metį, šiais metais vėl švenčiame ypatingą jubiliejinę datą – 1949 m. vasario 16 d. Laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos pasirašymo 70-ąsias metines. 

 

 

X