Naujienos

Vyriausybė pritarė naujai Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų redakcijai

2018 m. liepos 4 d. LR Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos pateiktą Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų redakciją. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 644 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojo nuo 2018-07-12.

Esminiai pakeitimai Nuostatuose buvo pateikti Etninės kultūros globos tarybos, siekiant padidinti šios premijos svarbą prilyginant ją nacionalinėms kultūros ir meno premijoms. Juose įtvirtinti šie Premijos skyrimo principai:

Kaziuko mugės daliai nutarta siekti tradicinės mugės statuso

2018 m. birželio 28 d., 10 val. įvyko Etninės kultūros globos tarybos, Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Vilniaus etninės kultūros centro, Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Lietuvos istorijos instituto atstovų ir nepriklausomų etninės kultūros ekspertų susitikimas. Jame svarstytas Kaziuko mugės dalies sertifikavimo, suteikiant tradicinės mugės statusą, klausimas. Posėdžiui vadovavo žemės ūkio viceministras Darius Liutikas.

Liepos 3-ąją – autentiškiausia Dainų šventės dalis: Folkloro diena

Liepos 3 d. 10 val. Katedros aikštėje simboliniu ugnies įžiebimu bus paskelbta Folkloro dienos pradžia. Bernardinų sode, Pilių teritorijoje šurmuliuos, muzikuos, šoks ir dainuos per 6 tūkstančius folkloro atlikėjų, vyks folkloro ansamblių pasirodymai didžiojoje, mažosiose scenose ir aikštelėse, taip pat amatų, kulinarinio paveldo, kitų tradicijų pristatymai.

Rasos šventė Verkių parke

Lietuvių etninės kultūros draugija kviečia birželio 22 d., penktadienį, švęsti tradicinę Rasos šventę Verkių parke! Draugija vidurvasario šventę šiemet organizuoja jau devynioliktą kartą.

Nuo 19 val. vakaro prasidės kupoliavimas ir vainikų pynimas. Būrėjos burs iš žolynų. Šventės dalyviai suks kupolinių ratelius, atliks ugnies apeigą prie Lizdeikos aukuro, sutartinėmis ir dainomis palydės vakaro saulę. Sutemus prasidės šokinėjimas per laužą, vainikų leidimas Nerimi, o auštant visi prausis ryto rasa ir pasitiks tekančią saulę. Valstybės 100-mečio proga bus atlikta žolynų vainikų apeiga.

Taryba siūlo įteisinti privalomą etninės kultūros ugdymą pradinėse klasėse

Remdamasi 2018 m. gegužės 28 d. LRS vykusios konferencijos, skirtos etnokultūrinio ugdymo problemoms, išvadomis, Etninės kultūros globos taryba kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją, ragindama įteisinti privalomą etninės kultūros dalyką pradinėse klasėse. 2018 m. birželio 21 d. Tarybos rašte teigiama:

X