Naujienos

Lietuvių etninė kultūra bus pristatyta tarptautinėje verslo, švietimo, politikos ir kultūros lyderių konferencijoje

Į Etninės kultūros globos tarybą (toliau – Taryba) kreipėsi konferencijos „Įmonių socialinė atsakomybė: įsipareigojimas ar tvari lyderystė?“, vyksiančios spalio 5–7 d. Vilniuje, organizatoriai (Europos moterų vadybos tobulinimo tarptautinio tinklo (EWMD) Lietuvos padalinys), kviesdami tapti šios konferencijos partneriais-rėmėjais – prisidėti prie konferencijos vakaro dalies organizavimo pristatant Lietuvos etninę kultūrą.

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė sutiko pagelbėti rengėjams pristatant Lietuvos etninę kultūrą konferencijos dalyviams. 

Kviečiame uždegti Baltų vienybės ugnį

Rugsėjo 22-ąją minima Baltų vienybės diena. Šiemet sukanka 100 metų Latvijos ir atkurtos Lietuvos valstybėms. Ta proga kviečiame baltų palikuonis Lietuvoje, Latvijoje bei bendruomenes visame pasaulyje prisijungti prie Baltų vienybės ugnies sąšaukos ir 20–21 val. užkurti ugnį ant piliakalnių, kitose su baltų istorija susijusiose vietose arba savo bendruomenės aplinkoje.

Kadaise ugnies sąšauka ant piliakalnių kvietė kartu ginti savo žemes, gyvastį, savastį. Vienybė padėjo išlikti ir išgyventi Baltijos pakrantėje įsikūrusioms tautoms. Tegu šiandien ugnis vienija visus baltų palikuonis ir baltų kultūrą puoselėjančius žmones! 2018 m. rugsėjo 22 d. prisiminkime savo tautų istoriją aplankydami atmintinas vietas ir sustiprinkime ryšį tarp baltų visame pasaulyje. Ugnis ant tolimo kalno – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – vienybė.

Baltų sąšaukos iniciatorius Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“ kviečia iš anksto pranešti, kur planuojate įžiebti baltų vienybės ugnį, kad prie Jūsų galėtų prisijungti kiti: Baltų vienybės sąšauka 2018 >

EKGT informacija

Septintojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2018 metų septintasis Tarybos posėdis vyks rugsėjo 18 d. 13 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 2019 m. (30 min.).
  2. Dėl Kaziuko mugės rengėjo konkurso (20 min.).
  3. Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. koncepcijos (30 min.).
  4. Dėl EKGT regioninių tarybų narių patvirtinimo (10 min.).
  5. Dėl EKGT regioninių tarybų bendro posėdžio Kaune spalio 5 d. (15 min.).
  6. Kiti klausimai.

Posėdžiauta dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių

2018 m. rugsėjo 4 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos laikinosios darbo grupės, sudarytos etninės kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą klausimams spręsti, posėdis. Jame analizuotos 2018 m. rugpjūčio 20 d. Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonson pasirašytos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės (toliau - Gairės).

Užuojauta Tarybos pirmininkei dėl tėvelio mirties

Etninės kultūros globos tarybos darbuotojai nuoširdžiai užjaučia Tarybos pirmininkę Dalią Urbanavičienę netekus mylimo tėvelio Vytauto Kriščiūno.

Atsisveikinimas su velioniu 2018 m. rugpjūčio 21 d. Laidotuvių namuose (Olandų g. 22), 1-oje salėje nuo 10 val. Urna bus išlydima 16 val. Laidojimas Saltoniškių kapinėse.

X