Naujienos

Susitikimas su Kultūros viceministru Renaldu Augustinavičiumi

2018 m. vasario 22 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas susitiko su Kultūros viceministru Renaldu Augustinavičiumi. Aptarti klausimai: 1. Dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo. 2. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos rengimo. Nutarta surengti EKGT ir Kultūros ministerijos susitikimą dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo. Pritarta Tarybos iniciatyvai parengti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos koncepciją iki balandžio mėn.

EKGT informacija

Susitikimas su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku

2018 m. vasario 21 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas susitiko su LR žemės ūkio ministru Broniumi Markausku. Susitikime aptartas Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas. Nutarta sušaukti Tautinio paveldo komisijos posėdį ir aptarti su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius strateginius klausimus. Taip pat nutarta siekti aktyvesnio Etninės kultūros globos tarybos ir Žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo.

EKGT informacija

Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu!

Mielieji,

Etninės kultūros globos taryba sveikina su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu!

Kviečiame visus, gyvenančius Lietuvoje ir kiekviename pasaulio krašte, kurti Lietuvos valstybės gerovę ir puoselėti etninės kultūros vertybes!

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
2018 02 16

2018 m. Antrasis tarybos posėdis

Antrasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. vasario 20 d. Dalyvavo 17 Tarybos narių. Svečiai -  Dangutė Kivilšienė (EKGT vyr. specialistė), Valdas Voveris (etninės kultūros ekspertas).

2018 m. antrasis Tarybos posėdis - vasario 20 d.

Posėdžio pradžia – 13 val. Darbotvarkė:

  1. Dėl EKGT pirmininko pavaduotojo rinkimų (10 min.).
  2. Dėl EKGT darbo reglamento tvirtinimo (10 min.).
  3. Dėl EKGT 2017 m. ataskaitos (30 min.).
  4. Dėl EKGT nuolatinių darbo grupių sąrašo sudarymo (15 min.).
  5. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos rengimo inicijavimo (20 min.).
  6. Dėl Lietuvos kultūros tarybos skiriamo rėmimo etninės kultūros projektams (20 min.).
  7. Kiti klausimai.

 

X