Naujienos

Dešimtasis Tarybos posėdis

Dešimtasis - paskutinius 2017 metų - Tarybos posėdis įvyko 2017 metų gruodžio 12 d. Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių ir svečiai – Audrys Antanaitis (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas), Dalia Urbanavičienė (EKGT vyr. specialistė). 

Svarstyta: 1. 2018 m. EKGT veiklos prioritetai. 2. 2018 m. EKGT kalendorinis veiksmų planas. 3.  Lituanistikos būklė aukštųjų mokyklų reformų fone. 4. Konkurso „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“ vertinimo rezultatai. 5. Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano EKGT priemonių vykdymas. 6. Mokslo vertinimo metodika. 7.  Priedas EKGT pirmininkui V. Jociui.

Patvirtinta naujos sudėties Etninės kultūros globos taryba

2017 m. gruodžio 12 dieną Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 61 straipsnio 9 dalimi, patvirtino naujos sudėties Etninės kultūros globos tarybą. 

Devintasis Tarybos posėdis

Devintasis Tarybos posėdis įvyko 2017 m. lapkričio 14 d.  Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių ir svečiai - Loreta Sungailienė (LNKC vyr. specialistė), Vida Šatkauskienė (LNKC direktoriaus pavaduotoja).

Svarstyta: 1. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos teminės kryptys 2018 metais. 2. Geriausiai tradicijas puoselėjusios seniūnijos 2017 m. konkurso vertinimas. 3. EKGT strateginės veiklos gairės 2018 m. 4. Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties keitimas. 5.  Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado sudarymas.

J. Basanavičiaus premija įteikta muziejininkei, etnologei dr. E. Lazauskaitei

Lapkričio 22 d. Valstybinė Jono Basanavičiaus premija už reikšmingus etninės kultūros tyrinėjimo ir sisteminimo, sklaidos ir aktualizavimo darbus, aktyvią ir rezultatyvią visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje įteikta etnologei, muziejininkei dr. Elvydai Lazauskaitei.

Premiją įteikė Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Sveikino valstybės institucijų atstovai, kolegos, draugai, taip pat ir Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys. 

Konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ ir išplėstinis Tarybos posėdis Papilėje

2017 m. lapkričio 16 d. Papilėje (Akmenės r.) įvyko Etninės kultūros globos tarybos organizuota konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“  ir Tarybos bei regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdis. Renginys dedikuotas Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio įprasminimui. 

 

X