Naujienos

2018 m. lapkričio 7 d. įvyko konferencija Simonui Daukantui atminti

Šiemet minimos tautos švietėjo Simono Daukanto 225-osios gimimo metinės, todėl 2018-ieji Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti atmintinais S. Daukanto metais. Lapkričio 7 d. Etninės kultūros globos taryba kartu su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešąja biblioteka ir Skuodo rajono savivaldybe surengė S. Daukantui pagerbti skirtą konferenciją. Konferencija „Simonas Daukantas, jo epocha ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ įvyko Skuodo meno mokykloje.

Devintojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2018 m. devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks lapkričio 13 dieną 13 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Posėdžio darbotvarkėje numatomi šie klausimai:

  1. Dėl lietuviškų vardadienių tradicijos išsaugojimo (15 min.).
  2. Dėl nematerialaus kultūros paveldo archyvų ir (ar) audiovizualinių archyvų teisinės apsaugos (20 min.).
  3. Dėl etninės kultūros plėtros kultūrinio turizmo (apimant ir kaimo turizmą) srityje (15 min.).
  4. Dėl kalėdinių papročių ir lietuviškos tradicinės kūrybos sklaidos viešosiose erdvėse (15 min.).
  5. Dėl etnografinių regionų heraldikos (20 min.).
  6. Dėl Kultūros ministerijos skiriamų premijų už nuopelnus etninės kultūros srityje (15 min.).
  7. Dėl Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados organizavimo (10 min.).
  8. Kiti klausimai.

Spalio 24 d. vyko konferencija, skirta etnokultūrinio judėjimo ir žygeivystės 50-mečiui

Spalio 24 dieną Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija „Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos, raida ir reikšmė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir folklorinio judėjimo bei žygeivystės 50-mečiui. Konferenciją organizavo Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetas ir Etninės kultūros globos taryba.

Aštuntajame Tarybos posėdyje svarstyta

2018 m. spalio 9 d. vykusiame Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) posėdyje aptarti keli itin svarbūs etninės kultūros globos klausimai: dėl etnografinių regionų heraldikos, istorinių vietovardžių išsaugojimo, etninės kultūros ugdymo ir specialistų trūkumo, tradicinių kalendorinių švenčių statuso, lietuviškos kūrybos sklaidos.

Rengiama Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

2018 m. spalio 9 d. patvirtintos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) sąlygos. Remiantis šiuo dokumentu, jau šiemet bus organizuojamas pirmasis Olimpiados etapas savivaldybėse. Artimiausiu metu Etninės kultūros globos taryba pateiks rekomendacijas dėl Olimpiados savivaldybių lygmeniu rengimo.

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes. Olimpiados steigimo iniciatoriai – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir Etninės kultūros globos taryba.

Nuotrauka iš Merkinės jaunimo etnokultūros klubo „Kukumbalis“ archyvo.

EKGT informacija 

X