Naujienos

Susitikimas su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku

2018 m. vasario 21 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas susitiko su LR žemės ūkio ministru Broniumi Markausku. Susitikime aptartas Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas. Nutarta sušaukti Tautinio paveldo komisijos posėdį ir aptarti su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius strateginius klausimus. Taip pat nutarta siekti aktyvesnio Etninės kultūros globos tarybos ir Žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo.

EKGT informacija

Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu!

Mielieji,

Etninės kultūros globos taryba sveikina su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu!

Kviečiame visus, gyvenančius Lietuvoje ir kiekviename pasaulio krašte, kurti Lietuvos valstybės gerovę ir puoselėti etninės kultūros vertybes!

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
2018 02 16

2018 m. Antrasis tarybos posėdis

Antrasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. vasario 20 d. Dalyvavo 17 Tarybos narių. Svečiai -  Dangutė Kivilšienė (EKGT vyr. specialistė), Valdas Voveris (etninės kultūros ekspertas).

2018 m. antrasis Tarybos posėdis - vasario 20 d.

Posėdžio pradžia – 13 val. Darbotvarkė:

  1. Dėl EKGT pirmininko pavaduotojo rinkimų (10 min.).
  2. Dėl EKGT darbo reglamento tvirtinimo (10 min.).
  3. Dėl EKGT 2017 m. ataskaitos (30 min.).
  4. Dėl EKGT nuolatinių darbo grupių sąrašo sudarymo (15 min.).
  5. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos rengimo inicijavimo (20 min.).
  6. Dėl Lietuvos kultūros tarybos skiriamo rėmimo etninės kultūros projektams (20 min.).
  7. Kiti klausimai.

 

LR Seimo Kultūros komitetas svarstė Etninės kultūros globos tarybos iškeltus klausimus

2018 metų vasario 14 d. LR Seimo Kultūros komitete buvo svarstomi Etninės kultūros globos tarybos iškelti klausimai: 1. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo su Etninės kultūros globos taryba (EKGT raštas "Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo su Etninės kultūros globos taryba), 2. Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos (EKGT raštas "Dėl valstybinės etninė skultūros plėtros programos" ►) .

LR Seimo Kultūros komitetas pritarė EKGT išsakytiems siūlymams. LR Kultūros ministerija buvo įpareigota Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatus suderinti su EKGT. Nutarta sustabdyti Nacionalinės J.Basanavičiaus premijos komisijos sudarymą, kol bus patvirtinti su EKGT suderinti Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatai. Taip pat nutarta inicijuoti Valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019-2027 m. rengimą.

EKGT informacija

X