Naujienos

Pirmoji Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

2018 metais Etninės kultūros globos taryba inicijavo Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą  (toliau – Olimpiada). Šis siūlymas susilaukė pritarimo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre. Norime pasidžiaugti, kad ką tik baigėsi pirmasis Olimpiados turas. Jame savo etnokultūrines žinias parodė 6–8 bei 9–12 klasių moksleiviai Lietuvos savivaldybėse.

Paskutiniame 2018 metų Tarybos posėdyje svarstyta

Paskutinis šių metų Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko gruodžio 18 d. Tarybos būstinėje, Vilniuje. Dalyvavo 14 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos (toliau – Premija) laureatų pagerbimo šventės, skirtos supažindinti visuomenę su laureatų darbais, surengimas. 2 Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos plano (toliau – Veiklos planas) projektas. 3. Etninės kultūros plėtros veiksmų plano 2015–2018 m. įgyvendinimo stebėsena ir išvadų teikimas. 4. Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano įgyvendinimo stebėsena ir išvadų teikimas. 5. Bendradarbiavimas su LRT siekiant etninės kultūros sklaidos. 6. Patriotinių tradicinių dainų atranka Vasario 16-osios dienos renginiams ir karių tautiniam patriotiniam ugdymui. 7. KM užsakymu parengti kultūros tyrimai ir kiti strateginiai kultūros politikos dokumentai.

Pristatyti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos rezultatai

2018 m. gruodžio 11 d. Telšiuose įvyko seminaras „Etnologijos mokslo, etnokultūrinio ugdymo ir specialistų rengimo aktualijos: naujausių tyrimų duomenys“, kuriame pristatyta dalis tyrimų, atliktų 2018 m. pagal Etninės kultūros globos tarybos vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programą.

Dešimtojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų dešimtasis Tarybos posėdis įvyks gruodžio 18 d. 13.00 val. Etninės kultūros globos tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Posėdžio darbotvarkėje numatomi šie klausimai:

  1. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatų pagerbimo šventės, skirtos supažindinti visuomenę su laureato darbais, surengimo (20 min.).
  2. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos plano projekto (30 min.).
  3. Dėl Etninės kultūros plėtros veiksmų plano 2015–2018 m. įgyvendinimo stebėsenos ir išvadų teikimo (10 min.).
  4. Dėl Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos ir išvadų teikimo (15 min.).
  5. Dėl bendradarbiavimo su LRT siekiant etninės kultūros sklaidos (15 min.).
  6. Dėl patriotinių tradicinių dainų atrankos Vasario 16-osios dienos renginiams ir karių tautiniam patriotiniam ugdymui (15 min.).
  7. Kiti klausimai: dėl KM užsakymu parengtų kultūros tyrimų ir kitų strateginių kultūros politikos dokumentų ir kt. (15 min.).

EKGT informacija

Žemaitijos tarybos posėdyje svarstyta

2018 m. gruodžio 11 d. Telšiuose įvyko Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis.

Posėdyje didelis dėmesys teko 2019-ųjų - Žemaitijos ir Vietovardžių  - atmintinų metų pažymėjimo aptarimui.  2019 metus paskelbti Žemaitijos atmintinais metais LR Seimas nutarė atsižvelgdamas į tai, kad 2019-aisiais švęsime Žemaitijos vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų sukaktį. Vietovardžių atmintini metai Seimo nutarimu paskelbti siekiant išspręsti senųjų vietovardžių naikinimo problemą.

X