Naujienos

Taryba siūlo įteisinti privalomą etninės kultūros ugdymą pradinėse klasėse

Remdamasi 2018 m. gegužės 28 d. LRS vykusios konferencijos, skirtos etnokultūrinio ugdymo problemoms, išvadomis, Etninės kultūros globos taryba kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją, ragindama įteisinti privalomą etninės kultūros dalyką pradinėse klasėse. 2018 m. birželio 21 d. Tarybos rašte teigiama:

Šeštajame Tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta

Šeštasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. birželio 12 d. Dalyvavo 14 Tarybos narių ir svečiai: Rita Virbalienė (LRS nario S.Tumėno padėjėja), Rasa Praninskienė (LRS nario S.Tumėno padėjėja).

2019-ieji paskelbti Lietuvos vietovardžių metais

2018 m. birežlio 14 d. Seimas pritarė siūlymams 2019-uosius skelbti Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo ir Lietuvos vietovardžių metais.

Dėl pastarųjų atmintinų metų paskelbimo siūlymus buvo pateikusi Etninės kultūros globos taryba. 2017 m. lapkričio 8 d. Taryba kreipėsi į LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisiją, Kultūros komitetą, Švietimo ir mokslo komitetą ir Laikinąją etninės kultūros grupę siūlydama 2019-uosius paskelbti Vietovardžių metais.

Aukštaitijos regioninės tarybos posėdis

2018 m. gegužės 25 d. Kupiškyje įvyko antrasis šių metų Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis. Dalyvavo 16 Aukštaitijos tarybos narių ir svečiai – Dalia Urbanavičienė (EKGT pirmininkė), Dainius Bardauskas (Kupiškio rajono savivaldybės meras), Jurgita Trifeldienė (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja), Vaida Kalamažnikienė (Kupiškio mokyklos „Varpelis“ mokytoja), Jolita Janušonienė (Kupiškio kultūros centro direktorė), Daiva Palionienė (Kupiškio kultūros centro etninės kultūros skyriaus folkloristė), Zita Kumpelienė (Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja), Saulius Jakeliūnas (Panevėžio Romuvos atstovas).

Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų projektas pateiktas Vyriausybei

Po ilgų derybų pasiektas LR Kultūros ministerijos ir Etninės kultūros globos tarybos (toliau – Taryba) sutarimas dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų (toliau – Nuostatai) keitimo. Iš Kultūros ministerijos, Tarybos ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro atsovų Kultūros ministro įsakymu 2018 m. balandžio 6 d. buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė naujos redakcijos Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projektą. Šiam projektui pritarė Finansų ministerija, su kai kuriomis pastabomis – Teisingumo ministerija.  Nuostatų projektas 2018 m. birželio 7 d. pateiktas Vyriausybei tvirtinti.

X