Naujienos

Trečiojo Tarybos posėdžio nutarimai

2018 metų trečiasis Tarybos posėdis įvyko kovo 13 d. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai – Vidmantas Daugirdas (LSTC), Donatas Burneika (LSTC), Valdas Voveris.

Svarstyta: 1. Lituanistikos prioriteto užtikrinimas pagal Mokslo ir studijų įstatymą ir etnologijos studijų krypties grąžinimas į Studijų krypčių ir grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą. 2. EKGT siūlymai sertifikuoti dalį Kaziuko mugės Vilniuje kaip tradicinę mugę. 3. Kultūros įvardijimas VRM parengtoje Lietuvos regioninės politikos „Baltojoje knygoje“. 4. Regioninių etninės kultūros globos tarybų (toliau – regioninės tarybos) bendrųjų nuostatų tobulinimas. 5. EKGT administracijos struktūros keitimas ir pareigybių skaičiaus padidinimas. 6. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų derinimas tarp EKGT ir Kultūros ministerijos. 7. Bendradarbiavimas su Lietuvos kultūros taryba. 8. Simono Daukanto gimimo 225-ųjų metinių minėjimo atmintinų metų programa.

2018 m. pirmasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis

2018 m. kovo 16 d. Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba susirinko į pirmąjį šių metų posėdį Dargužių amatų centre. Svarstyti klausimai: 1. Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos naujo etapo rengimo inicijavimo ir etninės kultūros plėtros programų savivaldybėse būklės. 2. Dėl administracinės-teritorinės reformos ir kitų regioninės politikos klausimų. 3. Dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos teikimo laiko ir vietos. 4. Dėl etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso. 5. Dėl su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms sudarymo. 6. Kiti klausimai.

Sveikiname su Kovo 11-ąja!

Mielieji,

 

sveikiname su nuostabia mūsų laisvės diena!

Linkime Lietuvos vardan nuveikti daug stiprių ir prasmingų darbų!

 

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Antrasis Žemaitijos regioninės tarybos posėdis

Antrasis 2018 m. Žemaitijos regioninės tarybos posėdis įvyko vasario 8 d. Plungės rajone, Beržore. Dalyvavo 13 Tarybos narių, svečiai - Marija Striaukienė ir Jurgita Krištupienė (Turizmo sodyba „Pas tėvukus“).  

Svarstyta: 1. 2017 metais nusipelniusių Žemaitijos regiono etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventė. 2. Simono Daukanto metų renginiai Žemaitijos regione. 3. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai Žemaitijos regione. 4. Juozo Pabrėžos mokslo monografijos „Žemaičių kalba ir rašyba“ pristatymas. 5. Marijos Striaukienės turizmo sodybos veiklos pristatymas. 6. Lietuvos regionų formavimo stadija. 7. „Tramtatulio akademija“ Žemaitijoje.

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašymo į nacionalinį sąvadą iškilmės

Kovo 9 d. 18 val. iškilmingame renginyje Rotušėje bus pristatoma 2017 metais patvirtintų dešimt pirmųjų nacionalinio sąvado vertybių ir teikiami sertifikatai jų saugotojams.

X