Naujienos

Dalia Urbanavičienė ir toliau vadovaus Lietuvių etninės kultūros draugijai

2019 m. gruodžio 7 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko Lietuvos etninės kultūros draugijos, kuri yra viena iš Etninės kultūros globos tarybos įkūrimo iniciatorių, IX suvažiavimas, skirtas šios draugijos 30-osioms metinėms.

Konferencija „Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį"

Koks etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį? Kiek išnaudojamas etninės kultūros potencialas kuriant šiandieninį Lietuvos veidą? Su kokiais iššūkiais susiduriama plėtojant etninę kultūrą šiandien? Šie klausimai buvo aptariami gruodžio 7 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusioje konferencijoje „Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį: iššūkiai ir galimybės“. Konferencijos organizatoriai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupė ir Etninės kultūros globos taryba.

Užsimezgė EKGT ir Lietuvos etnosporto komiteto draugystė

Gruodžio 3 d. įvyko EKGT pirmininkės Dalios Urbanavičienės ir Lietuvos etnosporto komiteto prezidento Stanislavo Bajurino susitikimas. Susitikimo metu pasirašyta EKGT ir Lietuvos etnosporto komiteto bendradarbiavimo sutartis. Susitarta bendradarbiauti siekiant svarbiausių lietuviškų tradicinių žaidimų (pvz. ripkos, lietuviškų ristynių) teisinio pripažinimo kaip nacionalinio sporto, populiarinant lietuviškus tradicinius žaidimus mokyklose ir visuomenėje.

Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadui pateikta paraiška „Lietuvos vietovardžiai"

Šių metų pradžioje Etninės kultūros globos taryboje nutarta siekti, kad vietovardžiai būtų pripažinti nematerialaus kultūros paveldo vertybe. Šiuo tikslu apsispręsta parengti Lietuvos vietovardžių paraišką Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadui. 

Džiaugiamės, kad pavyko laiku parengti ir pateikti minėtą paraišką. Ją rengė EKGT inicijuota darbo grupė, kurią sudarė EKGT atstovai dr. Dalia Urbanavičienė ir Virginijus Jocys, Lietuvos geografų draugijos atstovė dr. Filomena Kavoliutė, Lietuvių kalbos instituto atstovas dr. Laimutis Bilkis, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto atstovė Irena Žilienė. Paraiška pateikta Etninės kultūros globos tarybos, Lietuvos geografų draugijos, Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vardu.

EKGT informacija

Nuotraukoje - paminklas išnykusio Gervelių kaimo (Ignalinos r.) atminimui. Paminklo idėjos autoriai ir jos įgyvendintojai - iš Gervelių kaimo kilę broliai Petras ir Juozas Martinkėnai. Gintaro Rusecko nuotrauka

Apdovanoti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso laureatai ir dalyviai

Šiemet Etninės kultūros globos taryba (EKGT) kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKT) bei Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pakvietė Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse. Lapkričio 21 d. Kaune vykusiame 2019 metų Lietuvos kaimo turizmo sezono uždarymo renginyje konkurso pirmųjų vietų laimėtojus bei visus dalyvius pasveikino ir apdovanojo EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė, LKTA prezidentas Linas Žabaliūnas ir ŽŪM atstovė Daiva Belevičienė.

X