Naujienos

Skelbiamas Antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninis turas

2020 m. vasario–kovo mėn. vyks Antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninis turas, kurį rengia Regioninės etninės kultūros globos tarybos.

Antrasis Olimpiados etapas vyks:

Suvalkijoje (Sūduvoje) – Kalvarijos krašto muziejuje (Dariaus ir Girėno g. 45B, Kalvarija) 2020 m. vasario 6 d. 11 val.

Dzūkijoje (Dainavoje) – Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (Seinų g. 10, Merkinė, Varėnos r.) 2020 m. vasario 26 d. 10 val.

Mažojoje Lietuvoje – Šilutės Hugo Šojaus muziejuje-dvare (Lietuvininkų g. 4, Šilutė) 2020 m. vasario 27 d. 10 val.

Žemaitijoje – Telšių Džiugo gimnazijoje (Sedos g. 29, Telšiai) 2020 m. vasario 27 d., 11 val.

Aukštaitijoje – Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje (Pavasario g. 6, Kėdainiai) 2020 m. kovo 5 d. 11 val.

Regioniniame ture bus kviečiami dalyvauti pirmojo (savivaldybių) turo pirmų ir antrų vietų laimėtojai.

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos įgyvendinimo 2020 m. tyrimų projektų konkursas

Etninės kultūros globos taryba skelbia Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2020 m. tyrimų konkursą. Kviečiame teikti paraiškas iki 2020 m. vasario 10 d. (imtinai).

2020 m. konkurso kvietimas >>>

Paraiškos forma (1 priedas) >>>

Reikalavimai tyrimų tekstams (2 priedas) >>>

Reikalavimai ataskaitoms (3 priedas) >>>

Programos nuostatai >>>

Tvarkos aprašas >>>

EKGT informacija

Antrojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Antrasis šių metų Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyks vasario 11 d., 13.00 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Posėdžio darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1.  Dėl Etninės kultūros forumo surengimo Kultūros kongreso 30-mečio proga (30 min., dalyvauja Kultūros kongreso pirmininkas Krescencijus Stoškus).
  2. Dėl Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliekamų „Etninės kultūros srities Proceso ir Projekto kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugų“ įgyvendinimo (15 min.).
  3. Dėl apklausos „Etninės kultūros samprata“ rezultatų ir etninės kultūros srities apibrėžimo (45 min.).
  4. Dėl EKGT 2019 m. veiklos ataskaitos (30 min.).
  5. Kiti klausimai (10 min.).

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Diskusija „Etninės kultūros samprata“

2020 m. sausio 7 d. Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru surengė diskusiją „Etninės kultūros samprata“. Ji įvyko Lietuvos nacionalinio kultūros centro mažojoje salėje. Renginys susilaukė nemažo mokslininkų ir kultūros politikos atstovų dėmesio. Dalyvavo Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto, Klaipėdos universiteto, Lietuvos kraštotyros draugijos, Kultūros ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Spaudos, radijos ir televizijos rėmimo fondo, Nacionalinės UNESCO komisijos, Vilniaus etninės kultūros centro, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Etninės kultūros globos tarybos atstovai.

Įvyko antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybių etapas

2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. įvyko jau antrus metus rengiamos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) pirmasis, savivaldybių etapas. Etninės kultūros globos taryba nuoširdžiai dėkoja šauniems moksleiviams ir jų mokytojams, pasiryžusiems dalyvauti Olimpiadoje, bei visoms Lietuvos savivaldybėms, padėjusioms surengti šį gražų ir prasmingą renginį. 

Pirmajame etape dalyvavo iš viso 240 mokinių iš 34 savivaldybių.

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes. Olimpiados steigimo iniciatoriai – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir Etninės kultūros globos taryba.

Nuoširdžiai sveikiname pirmojo etapo nugalėtojus ir laukiame jų atvykstant į regioninį Olimpiados turą, vyksiantį 2020 metų pradžioje.

Ankstesnis 1 ... 3 4 5 6 7 ... 43 Sekantis
X