Naujienos

Pagerbtos Žemaitijos etninei kultūrai nusipelnusios asmenybės

Žemaitijos etninės kultūros globos taryba jau kelintus metus tęsia tradiciją išrinkti ir apdovanoti Žemaitijos labui etninės kultūros srityje daugiausia nuveikusius žmones ar bendruomenes. 2019 m. gegužės 3 d. Žemaičių dailės muziejuje Plungėje pasveikinti Žemaitijos etninės kultūros puoselėtojai, pripažinti daugiausia nuveikusiais 2018 metais: 

Naujos sudėties Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmasis posėdis

Darbą pradėjo naujos sudėties Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba. 2019–2022 m. kadencijos Žemaitjos tarybą sudaro 26 nariai, deleguoti 17 Žemaitijos savivaldybių, 2 nevyriausybinių organizacijų (Žemaičių kultūros draugijos ir Šilalės kraštiečių draugijos), 2 mokslo institucijų (Šiaulių universiteto bei Lietuvos teatro ir muzikos akademijos Klaipėdos fakulteto), 2 muziejų (Žemaičių dailės muziejaus ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus) bei 2 Žemaitijos regioninių parkų (Pagramančio ir Varnių). Žemaitijos tarybos narių sąrašą rasite čia >>>.

Gegužės 3 d. Žemaičių dailės muziejuje, Plungės Mykolo Oginskio rūmuose įvykusiame pirmajame naujos sudėties Žemaitijos tarybos posėdyje dvejiems metams Žemaitijos tarybos pirmininku išrinktas Virginijus Jocys, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas. Jo pavaduotojais tapo dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių universiteto docentas, Rūta Vildžiūnienė, LMTA Klaipėdos fakulteto docentė, ir Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Naujos sudėties Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmasis posėdis

2019 m. balandžio 26 d. Molėtuose darbą pradėjo naujos sudėties Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba. Posėdžio dalyvius svariu žodžiu pasveikino naujasis Molėtų meras Saulius Juneika bei Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

2019–2022 m. kadencijos regioninę tarybą sudarys 30 narių, deleguotų iš 22 Aukštaitijos savivaldybių, 6 nevyriausybinių organizacijų (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos, Savivaldybių muziejų bendrijos, Tradicinių amatų centrų sąjungos, Lietuvos romuvų sąjungos Panevėžio skyriaus, Lietuvių etninės kultūros draugijos, Aukštaičių kultūros draugijos) atstovų bei 2 atstovų iš Aukštaitijos nacionalinio parko ir Sirvėtos regioninio parko. Net 13 narių į regioninę tarybą deleguoti naujai. Pirmajame posėdyje susipažinta su naujai išrinktais regioninės tarybos nariais, pristatyta 2 metų pirmininkės veiklos ataskaita. Dar dvejiems metams pirmininke perrinkta Zita Mackevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė. Jos pavaduotojais tapo Audronė Pajarskienė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė bei Kęstutis Stadalnykas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Naujai išrinkta taryba susipažino su etninės kultūros situacija Molėtuose (ją pristatė krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė), aptarė Vietovardžių metams skirtų priemonių įgyvendinimą regione, etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimo sąlygas ir kitus klausimus. Po posėdžio tarybos nariai turėjo galimybę aplankyti Lietuvos etnokosmologijos muziejų bei Videniškių vienuolyno muziejų.

Etninės kultūros globos taryba, Seimui atskaitinga institucija, turi 5 regioninius padalinius, į kurių regionines etninės kultūros tarybas kas 4 metai narius deleguoja etnografinio regiono teritorijoje veikiančios institucijos bei nevyriausybinės organizacijos, vykdančios etninės kultūros veiklą.

EKGT informacija

 

Darbą pradėjo naujos sudėties Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos taryba

2019 m. balandžio 17 d. Klaipėdoje darbą pradėjo naujos kadencijos Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos taryba.

Tarybą sudaro 24 asmenys, deleguoti šio etnografinio regiono septynių savivaldybių įstaigų ir organizacijų nuo Smalininkų iki Klaipėdos bei Nidos. Susirinkimo pradžioje Lietuvos etninės kultūros globos tarybos atstovė Mažajai Lietuvai Regina Jokubaitytė pažymėjo, kad ši Taryba gerokai atsinaujinusi – buvo deleguoti devyni nauji žmonės. Tad pradžioje naujiems nariams buvo proga prisistatyti.

Linksmų šventų Velykų!

Dai atskrido trys karveliai, žalia rūtų šakela...

Nusilaidė un tvorełės, žalia rūtų šakela...

Nuo tvorełės – un rūtelių, žalia rūtų šakela...

Nuo rūtelių – un lungelio, žalia rūtų šakela...

 

Mielieji!

Sveiki sulaukę šventų Velykų, sugrįžusios saulės, šilto pavasario!

Tebūna Jūsų namai kupini šilumos ir jaukumo, juoko ir dainų!

Šviesaus Velykų ryto, šventiškos nuotaikos, naujų minčių ir gražių sumanymų!

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

 

Ankstesnis 1 ... 3 4 5 6 7 ... 28 Sekantis
X