Naujienos

Devintasis Tarybos posėdis

Devintasis Tarybos posėdis įvyko 2017 m. lapkričio 14 d.  Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių ir svečiai - Loreta Sungailienė (LNKC vyr. specialistė), Vida Šatkauskienė (LNKC direktoriaus pavaduotoja).

Svarstyta: 1. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos teminės kryptys 2018 metais. 2. Geriausiai tradicijas puoselėjusios seniūnijos 2017 m. konkurso vertinimas. 3. EKGT strateginės veiklos gairės 2018 m. 4. Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties keitimas. 5.  Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado sudarymas.

J. Basanavičiaus premija įteikta muziejininkei, etnologei dr. E.Lazauskaitei

Lapkričio 22 d. Valstybinė Jono Basanavičiaus premija už reikšmingus etninės kultūros tyrinėjimo ir sisteminimo, sklaidos ir aktualizavimo darbus, aktyvią ir rezultatyvią visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje įteikta etnologei, muziejininkei dr. Elvydai Lazauskaitei.

Premiją įteikė Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Sveikino valstybės institucijų atstovai, kolegos, draugai, taip pat ir Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys. 

Konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ ir išplėstinis Tarybos posėdis Papilėje

2017 m. lapkričio 16 d. Papilėje (Akmenės r.) įvyko Etninės kultūros globos tarybos organizuota konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“  ir Tarybos bei regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdis. Renginys dedikuotas Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio įprasminimui. 

 

Aštuntasis Tarybos posėdis

Aštuntasis Tarybos posėdis įvyko 2017 m. spalio 17 d.  Posėdyje dalyvavo 7 Tarybos nariai ir Tarybos vyr. specialistė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Teisinė bazė, reglamentuojanti tautinio kostiumo gamybą. 2. LR Seimo Pasaulio lietuvių komisijos posėdis. 3. Bendras išplėstinis EKGT ir regioninių tarybų posėdis. 4. Lietuvos regioninės politikos reforma. 5. Leidinio „Etninė kultūra“ Nr. 10 rengimas. 6. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų derinimas.

2017 metų Lietuvos medžio konkurso nugalėtoja - Raganų eglė

2017 spalio 20 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys dalyvavo Lietuvos medžio rinkimų nugalėtojo paskelbimo ir apdovanojimo įteikimo ceremonijoje.

2017 metų Lietuvos medžio konkurse nugalėtoja tapo Raganų eglė, auganti Vilkyškių miške šalia Vilkyškių miestelio (Pagėgių savivaldybė): http://www.arboristai.lt/…/439-lietuvos-med…/1443-ragan-egle

Šis medis kitais metais dalyvaus Europos medžio rinkimuose.

X