Naujienos

Penktajame Tarybos posėdyje nutarta

Penktasis Tarybos posėdis įvyko 2019 m. gegužės 14 d. Vilniuje. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai: Radvilė Racėnaitė (LKT narė), Mindaugas Bundza (LKT administracijos direktorius).

Svarstyta: 1. Etninė kultūra bendrojoje kultūros politikoje (Lietuvos ir Estijos palyginimas) bei Lietuvos kultūros tarybos skiriamas finansavimas šiai sričiai ir regionams. 2. Lietuvos mokslo krypčių klasifikavimo projektas. 3. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatų tvirtinimas. 4. EKGT regioninių tarybų pirmininkų tvirtinimas. 5. Antano ir Jono Juškų muziejaus bei jo kūrėjų situacija. 6. Birutės kalno koplyčios klausimas.

Nutarta: 1.1. Kultūros ministerijai adresuotą EKGT raštą „Dėl „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“ projekto“ patobulinti, atkreipiant dėmesį į M. Bundzos pastabą dėl 6 punkto ir akcentuojant EKGT norą dalyvauti tolimesniuose Strategijos svarstymuose.1.2.  Siekti didesnės LKT skiriamų lėšų kvotos Etninės kultūros programai. 1.3. Kreiptis į LKT regionines tarybas siūlant įtraukti etninę kultūrą į projektų finansavimo regione prioritetus. 1.4. Parengti siūlymus dėl etnokultūrinių projektų finansavimo poreikio analizės. 1.5. Sudaryti reikšmingų tęstinių etninės kultūros renginių sąrašą. 1.6. Kreiptis į Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą prašant pateikti informaciją, ar jau gauti rezultatai veiksmų, kurių buvo imtasi atsiliepiant į EKGT siūlymą keisti savivaldybių funkciją iš savarankiškos į valstybės deleguotą dėl etninės kultūros valstybinės globos. 2. Rekomenduoti Lietuvos mokslo krypčių klasifikavimo dokumente atskirai nurodyti dvi kryptis – 1) Etnologija ir folkloristika, 2) Kultūrinė antropologija, klausimą plačiau aptarus el. paštu. 3.1. Pritarti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatams; konkursą paskelbti gegužės 15 d. per LTKA rengiamą 2019 metų kaimo turizmo sezono atidarymo šventę. 3.2. Kitais metais Konkurso nuostatus tobulinti atsižvelgiant į 2019 m. konkurso organizavimo patirtį. 4. Patvirtinti Aukštaitijos EKGT pirmininkę Zitą Mackevičienę, Mažosios Lietuvos EKGT pirmininkę Vilmą Griškevičienę, Žemaitijos EKGT pirmininką Virginijų Jocį, kitiems Tarybos nariams pritarus posėdžio protokolui el. paštu. 5. Kreiptis į Kauno rajono savivaldybę ir išsiaiškinti planus dėl Antano ir Jono Juškų muziejaus remonto pobūdžio. Raštą suderinti su Taryba elektroniniu paštu. 6. Klausimą aptarti kitame Tarybos posėdyje.

2019 gegužės 14 d. posėdžio protokolas >>>

EKGT informacija

X