Naujienos

Pirmojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2019 metų pirmasis Tarybos posėdis įvyks sausio 8 d. 13.00 val. Etninės kultūros globos tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Posėdžio darbotvarkėje numatomi šie klausimai:

  1. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos plano patvirtinimo (10 min.).
  2. Dėl Tarybos 2019–2021  m. strateginio veiklos plano tvirtinimo (15 min.).
  3. Dėl Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados organizavimo etnografiniuose regionuose (30 min.).
  4. Dėl Tarybos siūlymų ir išvadų apie ŠMM parengtą Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektą (20 min.).
  5. Dėl Tarybos užsakymu 2018 m. atliktų tyrimų viešinimo renginio organizavimo (20 min.).
  6. Dėl išvykos į Latviją siekiant susipažinti su Latvijos gerąja patirtimi įgyvendinant tradicinės kultūros konkursinį finansavimą (15 min.).
  7. Kiti klausimai (10 min.).
X