Naujienos

Pristatomas filmas „Žemaitija“

Minint Žemaitijos metus, džiugu pranešti apie ką tik pasirodžiusį dokumentinį filmą „Žemaitija“. Jis sukurtas VšĮ „TV Europa“, iš dalies finansuojant Lietuvos kultūros tarybai. Scenarijaus autorius Algirdas Žvinakevičius, režisierė Asta Giraitytė, operatorius Vytas Jankevičius, montažo režisierė Tatjana Ponikarčiuk.

Filmo autoriai, pagal Lietuvos šimtmečiui skirtą projektą „Lietuva. Etnografiniai regionai“ sukūrę dokumentinius filmus apie Mažąją Lietuvą, Dzūkiją ir Aukštaitiją, teigia:

 

Šis filmas supažindins su vienu seniausių etnografinių regionų, garsiu savo istorija ir iškiliais, daug nusipelniusiais Lietuvai žmonėmis, turinčiu savo puoselėjamą tarmę ir papročius – Žemaitija.

Globalizacija, nykstantis ir besikeičiantis kaimas, emigracija, literatūrinės kalbos vartojimas ne tik darbe, bet ir namuose, šviesos greičiu stumia į užmarštį tarmes, papročius, būdingus tik atskiriems etnografiniams regionams... Ir nors Žemaitijoje dar daug žmonių kalba tarmiškai, tačiau jaunimas jau sunkiau gali pasakyti, kas būdinga šiam etnografiniam regionui. Savo juodą darbą atlieka ir itin didelė emigracija. Projekto autoriai mano, kad reikia skubėti užfiksuoti tai, kas dar yra, parengti išsamų pasakojimą (dokumentinį filmą) apie Žemaitiją. Tai turės ir išliekamąją vertę, ir paskatins pažinti gimtąjį kraštą, išsaugoti jo autentiškumą. Tik pažindamas savo kraštą, žinodamas savo krašto papročius, tradicijas, drabužių raštų, architektūros savitumą, žmogus mylės savo miestą ir savo valstybę, dirbs jos gerovei. Tai svarbu ne vien tik švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ar renkantis gyvenimo šalį.

Iš jauno žmogaus lūpų vis dažniau galime išgirsti: „Esu pasaulio pilietis“. Daug keliaujantys, migruojantys po pasaulį jaunuoliai jau ne visada žino savo krašto, regiono, iš kurio yra kilę, istoriją, papročius, tradicijas. Vis dėlto, technologijų ir spartaus gyvenimo tempo amžiuje dažnas pasigenda autentiškumo, savitumo. Dairomės po pasaulį ieškodami gražių švenčių tradicijų, įdomių papročių, bet galbūt verta atsigręžti ir vėl atrasti savo krašto savitumą, tradicijas... Taigi šį kartą siūlome atrasti Žemaitiją – unikalų ir labai savitą Lietuvos regioną, kuris pirmą kartą buvo paminėtas 1219 m., kai du žemaičių kunigaikščiai dalyvavo sudarant taiką tarp Lietuvos ir Voluinės-Galicijos kunigaikštysčių.

Filmą sudaro šešios dalys:

  • Žemaitijos etnografinis regionas ir kalba
  • Žemaičių dainos ir giesmės
  • Žemaitijos kraštovaizdis
  • Žemaitijos architektūra
  • Žemaičių rūbai
  • Žemaičių papročiai ir tradicijos

Šis dokumentinis filmas emocionaliai žiūrovą patraukia vietos žmonių kalba, pasakojimais apie dainas, šokius, tradicijas, drabužį...

Filmavome Žemaitijos miestuose ir kaimuose, išlaikiusiuose senąją architektūrą, papročius.

Prioritetą teikėme jaunam žiūrovui, kurio žinių bagažas apie Žemaitiją nėra didelis. Be abejonės, nepamiršome ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie bėgant laikui galbūt primiršo senąsias tradicijas, papročius, žinias apie Žemaitiją. Tikimės, kad vyresni žmonės, pamatę dokumentinį filmą, ne tik prisimins, bet ir jaunimą paskatins domėtis savo kraštu, pasakodami savo patyrimus, šeimos tradicijas, papročius ir t. t. Viliamės, kad papasakota Žemaitijos istorija sustiprins kartų dialogą, kuris yra svarbus lietuviškoms tradicijoms, papročiams, kultūros vertybėms išsaugoti. Manome, kad bendradarbiavimas su Lietuvos mokyklomis padės efektyviai pasiekti tikslinę auditoriją – jaunus žmones. Jie ne tik sužinos apie Žemaitiją, bet susidomės kitais regionais, iš kurių yra kilę jie patys ar jų draugai, bendramoksliai. Dokumentinio filmo forma pasirinkta tam, kad galima būtų užfiksuoti ir išsaugoti šio regiono kalbą, dainas, šokius ir jų atlikėjus, taip pat būdingą architektūrą, medžio dirbinius (ne tik pabaigtus, bet ir parodyti, kaip jie kuriami). Filmas yra universalus dėl savo panaudojimo galimybių: jį galima rodyti ištisai ar dalimis moksleiviams, kaip vaizdinę priemonę, panaudoti muziejuje, dovanoti kaip suvenyrą krašto svečiams.

Filmas bus pristatomas ne tik Žemaitijos regiono, bet ir kitų Lietuvos regionų miestuose, stengsimės, kad pristatymuose dalyvautų ir filmo kūrėjai bei dalyviai. Suteiksime galimybę filmą nemokamai rodyti „Lietuvos ryto“ bei regioninėse televizijose.

Sieksime, kad filmo kopijos pasiektų kuo daugiau mokyklų Lietuvoje ir išeivijoje.

Filmas pritaikytas žiūrėti pasirinktinai atskiromis dalimis arba ištisai.

--------

Projekto partneriai: Etninės kultūros globos taryba, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, informacinis partneris – savaitraštis „Savaitė“.

EKGT informacija

Projekto autorių nuotraukose – filmo kūrimo akimirkos

X