Naujienos

Seminaras, skirtas etnokultūrinio ugdymo aktualijoms

2018 m. gruodžio 11 d. 14 val. Telšių Žemaitės dramos teatro salėje (Respublikos g. 18, Telšiai) įvyks seminaras „Etnologijos mokslo, etnokultūrinio ugdymo ir specialistų rengimo aktualijos: naujausių tyrimų duomenys“.

Seminaro metu bus pristatoma dalis tyrimų, atliktų 2018 m. pagal Etninės kultūros globos tarybos vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programą.

Pranešimus skaitys:

  1.       Asta Valiukevičienė („Etninės kultūros temos ugdymo programose“). Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kiek dabartinės bendrosios ugdymo programos užtikrina etnokultūrinio ugdymo efektyvumą: ištirti lietuvių k., istorijos, pilietiškumo, dorinio ugdymo, muzikos, dailės ir technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suskaičiuojant, kiek temų yra numatyta etninei kultūrai ir jos integravimui į šiuos mokomuosius dalykus.
  2.       Doc. dr. Dalia Senvaitytė („Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste“). Tyrimu siekta išnagrinėti studijų ir etninės kultūros specialistų rengimo situaciją Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste.
  3.       Doc. dr. Gaila Kirdienė („Etnologijos ir folkloristikos mokslo projektų  finansavimo būklė 2013–2017 m.“). Tyrimo tikslas – atskleisti priežastis, dėl ko sumažėjo etnologijos (kultūrinės antropologijos), folkloristikos ir susijusių mokslų projektų finansavimas humanitarinio ir socialinio mokslo projektų konkursinio finansavimo kontekste.

Po pranešimų vyks diskusijos ir rezoliucijų priėmimas.

Visus besidominčius maloniai prašome dalyvauti seminare ir diskusijose! Ketinančius dalyvauti prašome registruotis el. paštu: etnozemaitija@gmail.com

EKGT informacija

 

X