Naujienos

Šeštajame Tarybos posėdyje nutarta

Šių metų šeštasis Tarybos posėdis įvyko birželio 9 dieną nuotoliniu būdu. Dalyvavo 18 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo projektas ir etninės kultūros integravimas į Nacionalinės pažangos planą. 2. Siūlymai tobulinti Strateginio valdymo įstatymo projektą. 3. Lietuvos mokslo tarybos parengtas prioritetinių lituanistikos tyrimų temų sąrašo projektas. 4. Etninės kultūros integravimas į regionų plėtros planus. 5. Bendras EKGT regioninių tarybų posėdžio surengimas Lazdijuose rugsėjo 10 d. 6. EKGT 20-mečio organizavimas. 7. Kultūros paveldo koncepcijos projektas. 8. Mažosios Lietuvos gyventojo Robert August kreipimasis dėl Mažosios Lietuvos regiono reprezentavimo LNK orų prognozių laidoje. 

Nutarta: 1. Parengti raštą Vyriausybei dėl Nacionalinės pažangos plano projekto tobulinimo; jį galutinai suderinti su EKGT nariais el. paštu. 2. Parengti siūlymus Seimui dėl Strateginio valdymo įstatymo projekto; suderinti juos su Seimo nariu P. Urbšiu ir po to su EKGT nariais el. paštu. 3. Klausimą dėl Lietuvos mokslo tarybos parengto prioritetinių lituanistikos tyrimų temų sąrašo projekto aptarti EKGT Mokslo ir švietimo grupėje. 4.1. Etninės kultūros integravimo į regionų plėtros planus klausimą aptarti EKGT Regionų kultūros politikos darbo grupėje. 4.2. Etninės kultūros integravimo į regionų plėtros planus klausimą pasiūlyti aptarti EKGT regioninėms taryboms. 5.1. Pritarti bendro EKGT ir EKG regioninių tarybų posėdžio organizavimui rugsėjo 10 d. Lazdijuose. 5.2. Dėl bendro EKGT ir EKG regioninių tarybų posėdžio klausimų nutarti EKGT rugsėjo 8 d. posėdyje. 6.1. Minint EKGT 20-metį, surengti spaudos konferenciją Lietuvos Respublikos Seime. 6.2. Inicijuoti diskusijas etninės kultūros tema forume ar laidose televizijoje. 6.3. Pasitarti su K.Stoškumi dėl EKGT 20-mečio paminėjimo Lietuvos kultūros kongrese. 6.4. Vasaros metu apsispręsti dėl šventinės jubiliejaus formos, numatoma data ir vieta – rugsėjo 27 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje. 7. Pagal išsakytas pastabas parengti raštą Kultūros komitetui dėl Kultūros paveldo koncepcijos projekto ir pateikti jį rytojaus posėdyje. 8.1. Nusiųsti Lietuvos etnografinių regionų žemėlapį ir rekomendaciją televizijoms bei Hidrometeorologijos tarnybai kalbant apie Lietuvos etnografinius regionus pateikti teisingą informaciją, netapatinant Mažosios Lietuvos su Žemaitija. 8.2. Siūlyti Seimui 2023-uosius paskelbti Mažosios Lietuvos atmintinais metais.

2020 m. birželio 9 d. Tarybos posėdžio protokolas >>>

EKGT informacija

X