Naujienos

Susitikimas su Estijos kultūros politiką fomuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis

Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro iniciatyva buvo surengtas Lietuvos atstovų vizitas į Taliną. Vizito tikslas – susipažinti su Estijos gerąja patirtimi formuojant ir įgyvendinant kultūros politiką.

Lietuvai atstovavo Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios Etninės kultūros grupės vadovas, Kultūros komiteto narys Robertas Šarknickas, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa ir direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė. Jie balandžio 8 d. apsilankė Estijos kultūros ministerijoje ir Estijos kultūros rėmimo fonde ir susitiko su Estijos atstovais – ilgamečiu Kultūros ministerijos patarėju liaudies kultūros klausimais Eino Pedaniku, Estijos Kultūros rėmimo fondo pirmininke Kertu Saks, Estijos liaudies kultūros centro direktoriumi Kalle Visteriu ir šio centro Nematerialaus kultūros paveldo skyriaus vedėja Leelo Isidora Viita.

Nuotraukoje (iš kairės): Kalle Vister, Saulius Liausa, Robertas Šarknickas, Eino Pedanik, Leelo Isidora Viita, Vida Šatkauskienė, Dalia Urbanavičienė.

Susitikimo metu buvo išklausyti pranešimai: K. Saks išsamiai pristatė Estijos kultūros rėmimo fondo veiklą, struktūrą ir skiriamas lėšas atskiroms kultūros sritims bei regionams, ypatingą dėmesį skirdama folkloro srities rėmimui; E. Pedanikas aptarė bendrąsias kultūros politikos gaires Estijoje, pristatė Kultūros ministerijos programas, skirtas folkloro rėmimui, paramą folkloro asociacijoms ir organizacijų tinklą regionuose, Dainų švenčių fondo veiklą, Estijos liaudies kultūros centro veiklą ir atskiras jo programas; L. I. Viita išsamiau papasakojo apie Estijos liaudies kultūros centro programas bei apie UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimą Estijoje. 

Plačiau apie  vizito Estijoje rezultatus >>>

EKGT informacija

X