Naujienos

Susitikimas su Kultūros viceministru Renaldu Augustinavičiumi

2018 m. vasario 22 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas susitiko su Kultūros viceministru Renaldu Augustinavičiumi. Aptarti klausimai: 1. Dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo. 2. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos rengimo. Nutarta surengti EKGT ir Kultūros ministerijos susitikimą dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo. Pritarta Tarybos iniciatyvai parengti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos koncepciją iki balandžio mėn.

EKGT informacija

X